close
Share with your friends

Värde genom data: Vilken av företagets utmaningar vill du att vi löser?

Värde genom data: Vilken utmaning vill du att vi löser?

Historiskt har revisorer, rådgivare och konsulter lagt mycket tid på att förstå kundernas processer, transaktionsflöden och utmaningar. Med Business Process Mining skapas helt nya möjligheter att skapa insikt, öka kvalitén och stärka affären med hjälp av data.

1000

Relaterat innehåll

Organisationer i alla typer av branscher kämpar idag med att effektivisera sina verksamheter på alla plan. Samtidigt blir affärsmodeller, processer och IT-system alltmer komplexa, vilket gör att dolda fel och brister kan få stor påverkan. Utvecklingen skapar möjligheter att hantera stora mängder transaktioner i ett högt tempo men försvårar möjligheten att övervaka hur flödet i systemen faktiskt ser ut.

Hur gör man då för att lyckas med dessa frågor, utan att tappa i effektivitet?

Vi frågar Jenny Jansson, Partner inom Information Risk Management (IRM) och Daniel Gräntz, specialist inom Business Process Mining på IRM.

– Tiden med tidskrävande kartläggning av processer är förbi, så är det. Genom traditionell informationsinsamling har vi lagt mycket tid på att förstå våra kunders processer, eventuella skuggprocesser och manuella hantering. När vi pratar med kunder så ger de oss ofta en bild av hur de tror att deras process fungerar, men många häpnar när vi visar resultatet av vår analys. Business Process Mining har inneburit ett 360-graders skifte i det här arbetet, säger Jenny Jansson.

genrebild analys förstoringsglas

Hur fungerar Business Process Mining i praktiken?

- Vi extraherar data från kundens IT-system, och visualiserar på ett överskådligt sätt hur flödena verkligen ser ut, samt exakt var det finns risker, utmaningar, brister och förbättringsmöjligheter. Ofta är det bara ett fåtal procent av transaktionerna som faktiskt följer kundens tänkta process, vilket förstås leder till ineffektivitet och risk för fel. Utifrån ett revisionsperspektiv finns det också en risk för oss i att vi kanske inte har tillräcklig förståelse för de processer som våra kunder har. Utifrån våra analyser kan vi få en genomlysning vi tidigare saknat och utifrån det ta fram relevanta strategier och handlingsplaner, förklarar Daniel Gräntz.

Business Process Mining handlar med andra ord om att skapa värde genom förståelse och insikter utifrån dataflöden, stämmer det?

– Precis. Det här är en enormt effektiv metod, med koppling till AI och robotics. Våra analyser ger väldigt konkreta svar som sedan kan användas för utveckla verksamheten och skapa värde. Oavsett om kunden innehar rollen som CEO, CFO, CTO, CIO eller chefen för internrevision. Vi brukar säga att Process Mining egentligen handlar om att fråga kunden ”vilket problem skulle du vilja att vi löser”.

”Vi träffade nyligen ett globalt industribolag och visade Process Mining som teknik. Deras reaktion var verkligen en ’wow-känsla’. De konstaterade snabbt att ’vi använder ju samma IT-system i flertalet av våra verksamma länder och det skapar förutsättningar för att uppnå skalbarhet och synergieffekter genom att vi faktiskt kan följa hur våra transaktionsflöden ser ut och fungerar?”

Ökad precision när 100 % av datan analyseras

Process Mining ger inte bara möjlighet att på ett effektivt sätt kartlägga processer – den bidrar även till ökad kvalitet.

– Konkret så kan vi granska 100 % av informationen, till exempel 1 miljon inköpsordrar istället för 10 slumpmässiga stickprov. Det går helt enkelt att scanna av hela verksamheten mycket mer tidseffektivt, och hitta exakt var det brister och vilka områden som behöver förbättras. KPMG:s stora fördel är att vi har en enorm bredd av kompetenser, så utifrån den information vi får ut och vad kunden är intresserad av kan vi tillsätta rätt sorts rådgivning. Vi förstår både dataanalysen och områden som finansiell revision, intern kontroll och internrevision, hantering av inköp, compliance och så vidare, vilket gör att vi verkligen kan stödja våra kunder på ett effektivt sätt och bidra till ökad kundnytta.

Så, för att summera Process Mining. Vad är den stora fördelen – värdet – för kunden?

Ytterst handlar det om att skapa insikter och ett upplevt värde genom den data som analyseras. Insikter som kan användas för att stärka en verksamhets konkurrenskraft och utveckla affären.

– Ur ett revisionsperspektiv har vi möjlighet att anpassa vår ansats utifrån utfallet och därmed hålla en högre effektivitet och kvalitet i vår revision. Datan hjälper oss också att föreslå förbättringar, nya processer och rutiner men framförallt att skapa insikter– allt med ett konkret finansiellt värde i slutändan. Det går också att upptäcka och förebygga potentiella problem i tid genom att utföra prediktiva analyser och på så sätt förutspå våra kunders behov och utmaningar innan de vet om det själva. Som jag sa innan, det är upp till organisationen vilket problem man vill lösa. Svaren finns i datan, avslutar Daniel Gräntz.

Vanliga utmaningar som Business Process Mining kan användas för:

  • Visualisera transaktionsflöden samt identifiera ev ”skuggprocesser” eller andra avsteg från det ordinarie flödet
  • Utöka kvaliteten och förståelsen för kundernas processer
  • Förbättra riskbedömningen i revisionen genom att kunna fokusera på de avvikelser som finns
  • Analysera utnyttjandet av ett systems funktionalitet och implementering
  • Identifiera olikheter mellan hur enheter/dotterbolag använder de system som finns
  • Visa på möjlighet till att effektivisera och optimera både interna och externa processer
  • Undersöka regelefterlevnad i organisationen
  • Utreda en misstanke eller bekräfta en tes, kring t ex finansiella oegentligheter
  • Förbättra kundupplevelsen, t ex genom att hitta brister i en leveranscykel

Kontakt:

Vilket problem behöver du hjälp att lösa? Vill du veta mer om Business Process Mining och hur metoden kan användas i din verksamhet, kontakta gärna:

Daniel Gräntz, specialist inom Business Process Mining på KPMG Sverige: daniel.grantz@kpmg.se eller 08-7239591 

Jenny Jansson, Partner Information Risk Management på KPMG Sverige: jenny.jansson@kpmg.se eller 08-7239100 

 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today