close
Share with your friends

Fokus på integrerat och intelligent risktagande

Fokus på integrerat och intelligent risktagande

Under Enterprise Risk Management-dagen i Göteborg samlades flera stora aktörer inom näringslivet för att diskutera riskhantering och strategi. Jennie Wallin, rådgivningsspecialist på KPMG, konstaterar att företag behöver lyfta blicken och investera i riskhanteringskapacitet för att agera mer effektivt.

1000
Jennie Wallin

Governance, Risk och Compliance

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Den 1 februari samlades AB Volvo, Volvo Cars, Sandvik, Vattenfall, SKF, Fortum, Stena AB, Göteborg Energi, Andra AP-fonden med flera för att diskutera ämnet Enterprise Risk Management (ERM) på Handelshögskolan i Göteborg.

Jennie Wallin, rådgivningsspecialist inom ERM på KPMG Sverige var en av de ansvariga för eventet. Nedan belyser hon vikten av ERM och varför det är ett så aktuellt ämne att diskutera.

– Vi på KPMG ser ett behov från våra kunder att arbeta mer strukturerat med strategi, riskbaserat beslutsfattande och en gemensam bild av verksamhetens riskaptit. Sverige ligger ur ett internationellt perspektiv snäppet bak i utvecklingen inom Enterprise Risk Management. KPMG försöker därför ge perspektiv genom att bjuda in bolag till nätverksträffar med influenser av internationella talare för att dela erfarenheter, benchmarks från industrin, vilket varit mycket uppskattat, berättar Jennie Wallin.

Enterprise Risk Management (ERM) syftar till verksamhetsövergripande riskhantering och hantering av osäkerhet kopplat till måluppnåelse och performance. ERM är därmed ett paraplybegrepp som innefattar hantering av hot och möjligheter kopplat till exempelvis strategi, projekt och operations.

– Konklusionen av the Global Risk Report vid World Economic Forum i Davos för någon vecka sedan talar sitt tydliga språk. Vi står på randen till ett omfattande teknologiskt, geopolitiskt och socialt skifte i världen med förväntningar om att den kommande 10-årsperioden potentiellt kan bli den mest turbulenta i modern tid. Trots intensiteten vi ser i risklandskapet har jämförelsevis få verksamheter investerat i riskhanteringskapacitet, vilket är nödvändig för att kunna agera effektivt, menar Jennie Wallin.

Ett av ämnena som diskuterades under eventet var “From Managing Risks to Intelligent Risk Taking”. Hans Laessö, tidigare Senior Strategic Risk Manager vid Lego Group, adresserade den vanliga missuppfattningen - att ERM enbart handlar om att mitigera risker, men så är inte fallet.

– Hans Laessö menar att Risk Management handlar om performance och att på ett strukturerat sätt arbeta med verksamhetens risktagande, vilket lika gärna kan resultera i att man kommer till konklusionen att verksamheten tar för lite risk vilket verkar värdehämmande, förklarar Jennie Wallin.

Vidare adderar Jennie att riskhantering och strategi har en mycket stark koppling. ERM handlar om att hantera potentiella hot men också säkra att man tar tillvara möjligheter, exempelvis genom att ta tillvara ny teknologi såsom AI, blockchain eller robotics för att säkra överlevnad i en ny digital era.

– Det gäller för verksamheter att skapa medvetenhet kring vilka risker verksamheten är exponerad mot, en enighet i styrelsen kring vilka risker man önskar att ta och arbeta proaktivt med ett integrerat och ”intelligent” risktagande. För att kunna göra det måste många verksamheter lyfta blicken och i ökad grad använda sig av digitala verktygslösningar för ökad insikt., avslutar Jennie Wallin.

Summering av de största diskussionspunkterna under Enterprise Risk Management eventet:

  • Strategisk riskhantering med fokus på möjlighetsperspektivet, d.v.s. uppsidan av risk.
  • Fokus på långsiktigt värdeskapande och att fylla ett syfte, inte bara fokusera på profit.
  • Digitalisering.
  • Styrelsen har explicit ansvar vad gäller risk. Diskussionerna måste stärkas i styrelserummet och styrelsen måste vara väl sammansatt, diversifierad och reflektera framtida utmaningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Jennie Wallin, rådgivningsspecialist inom ERM på KPMG Sverige, jennie.wallin@kpmg.se, +46 70 8945817

Om KPMG

Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten att förstå var din verksamhet står idag. Med 1500 anställda i Sverige och kontor i 153 länder arbetar KPMG med kunder från både medelstora och stora företag nationellt och internationellt.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan