close
Share with your friends

Dags att ansöka om återbetalning av elskatt

Dags att ansöka om återbetalning av elskatt

Ansökan om återbetalning görs som utgångspunkt året efter det kalenderår som elen har förbrukats.

1000

Kontakt

E-post

Relaterat innehåll

Tillhör ni de företag som har rätt till nedsatt energiskatt på el? I sådant fall är det dags att ansöka om återbetalning för förbrukning under år 2018 (och kanske även för 2017 om ni inte gjort det tidigare).

Om ni förbrukar el för något av följande ändamål kan ni ha rätt till återbetalning av elskatt:

  • i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
  • i jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
  • i yrkesmässig växthusodling
  • i datorhallar
  • som landström i skepp
  • för drift av tåg eller annat spårbundet transportmedel
  • i metallurgisk process eller vid tillverkning av mineraliska produkter
  • för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer
  • vid framställning av energiprodukt m m

Innan den 1 januari 2018 erhölls skattereduktionen vanligtvis genom att elleverantören inte tog ut full elskatt. Från den 1 januari 2018 gäller emellertid att förbrukaren får betala full elskatt till elleverantören och därefter själv ansöka om återbetalning av den del av förbrukningen som berättigar till skattenedsättning.

Ansökan om återbetalning görs som utgångspunkt året efter det kalenderår som elen har förbrukats, d v s skatt på el som förbrukats under 2018 kan återfås nu under 2019. Senast tredje året efter förbrukningsårets utgång måste ansökan ha kommit in till Skatteverket. Detta innebär att ni fortfarande kan söka återbetalning avseende år 2017 om ni inte tidigare har gjort det. Det kan i vissa fall finnas en möjlighet att ansöka om återbetalning månadsvis eller också att bli så kallat frivillig skattskyldig varpå leverantörerna inte behöver debitera elskatt.

Det är endast den el som förbrukaren har använt för ovanstående ändamål som berättigar till återbetalning. Detta innebär att det inte är möjligt att få återbetalning för energiskatt på el som förbrukats i övriga områden inom verksamheten, t.ex. i kontorslokaler och vissa lager. Det kan också noteras att Skatteverket i höstas ändrat sin syn rörande vem som har rätt att återfå elskatt för el som förbrukats i datorhall.

Vi har stöttat ett flertal bolag i olika branscher i det analysarbete som krävs för att räkna fram rätt belopp. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
072-368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Ellie Kvistrum
+46 8 723 93 94
ellie.kvistrum@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today