close
Share with your friends

Systematiskt kvalitetsarbete är nyckeln till mer jämställda skolor

Systematiskt kvalitetsarbete för mer jämställda skolor

Vilka beslut skapar en mer jämställd skola? Och hur fattas de besluten? Ledningskonsulten Sara Linge berättar om vikten av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att främja jämställda resultat i skolan.

1000
Sara Linge

Head of Government Advisory Services

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Sara Linge arbetar som ledningskonsult på KPMG inom offentlig sektor med inriktning mot skolor, förskolor och fritidshem. I UR Samtiden berättar hon om vikten av att samla in och analysera data i det systematiska kvalitetsarbetet, med fokus på jämställdhetsfrågor.

– Vi ser det som Skolinspektionen ser. Den svenska skolan behöver vidareutveckla kvalitetsarbetet. Framförallt gäller det frågor kopplade till tydlighet, målsättning, uppföljning och analys av verksamheten. Bara en enda kommun som jag har arbetat med har vågat gå ner på djupet och hämtat information om enskilda klasser och följt upp utveckling och skillnader mellan flickor och pojkar, säger Sara Linge.

Systematiskt kvalitetsarbete syftar till att öka fokus på kvalitet och likvärdighet i vad skolor gör och varför det leder till de resultat det gör. Genom att kontinuerligt samla in och analysera data skapas det bättre förutsättningar för att hitta konkreta åtgärder, menar Sara Linge, framförallt i jämställdhetsfrågor.

– Systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt verktyg i arbetet med jämställda resultat mellan flickor och pojkar. Trots att statistiken finns i kommunernas egna system är de dåliga på att ta fram den och göra en jämförelse över tid för att kunna överblicka utveckling eller trender mellan flickor och pojkar. Det hade varit jätteintressant att se fördelningen mellan hur flickor och pojkar mår och trivs i skolan, berättar Sara Linge.

Systematiskt kvalitetsarbete är en ständigt pågående process. I linje med Skolinspektionen rekommenderar Sara Linge att skolor ska analysera mera. Det innefattar att man behöver leta efter mönster, avvikelser och ständigt ställa frågan ”varför?” om och om igen.

– När vi går in och hjälper kommuner med analysen så hjälper vi först och främst till med att samla information, statistik och data och könsuppdela den. Med hjälp av datan kan vi hitta när i tid och rum saker har sett annorlunda utför att sedan gå ut till verksamheten och bidra med insikter. Analysen fortsätter sedan i skolan, för det är bara de som jobbar i verksamheten varje dag som kan plocka fram den slutgiltiga analysen. Det är viktigt att lärare sätter sig ner med sina kollegor och vänder ut och in på undervisningen och ger varandra feedback. Det är först när våra politiker får ett analyserat material med förslag på åtgärder som de kan fatta mer träffsäkra beslut för en positiv utveckling, anser Sara Linge.

Se hela föreläsningen med Sara Linge på UR Samtiden.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today