close
Share with your friends

Svenska banker fortsatt positiva till fastigheter

Svenska banker fortsatt positiva till fastigheter

KPMG:s nionde upplaga av Property Lending Barometer pekar på spridda åsikter i den europeiska bankvärlden. De svenska bankerna sticker ut med sitt svala intresse för utlåning till handelsfastigheter, men fortsatt positiva inställning till övriga segment inom fastigheter.

1000
Peter Dahllöf KPMG Sverige

Partner & Auktoriserad revisor

KPMG in Sweden

E-post

Relaterat innehåll

KPMG Property Lending Barometer

Property Lending Barometer är en årlig rapport, utgiven av KPMG, som tar upp bankernas syn på fastighetsfinansiering. Rapporten innehåller en jämförelse mellan 14 europeiska länder, inklusive Sverige, där 70 banker deltagit.

Fokus på kontorssektorn och ökning av alternativa låneformer

I senaste upplagan svarar majoriteten av bankerna att de lägger ett allt större fokus på att ge lån till fastighetssektorn. I Europa lånar banker främst ut till investeringar inom kontorssektorn (43 %), följt av handel (20 %), bostäder (19 %) industri (11 %) och hotell (7 %).

Investment by asset type in Europe

Den europeiska fastighetsmarknaden har den senaste tiden haft en stabil lånaktivitet, men precis som föregående år är makroekonomi på den lokala marknaden den viktigaste faktorn.

– I Sverige fortsätter vår starka ekonomi att stödja gynnsamma finansierings-villkor och en stark fastighetsinvesteringsmarknad. Däremot ser vi en ökning av alternativa låneformer som utgör den största utmaningen för svenska banker. Det handlar primärt om försäkringsbolag och pensionsfonder, säger Peter Dahllöf, branschansvarig revision fastighet och bygg på KPMG Sverige.

Försiktig inställning till nyproduktion

Enligt respondenterna blir det allt viktigare med fastighetsfinansiering i etablerade ekonomier. Banker från Irland, Sverige och Österrike ställer sig mest positiva, medan ett antal länder i Central- och Östeuropa är mer försiktiga.

Openness of banks to finance development/income-generating projects

Rapporten visar även på en något mer försiktig inställning vad det gällde finansiering av nyproduktion. Majoriteten av de deltagande länderna i studien är positiva, med undantag för Sverige, där bankerna i genomsnitt är mindre öppna i detta avseende.

– Bankernas riskaptit i Sverige är mer konservativ i jämförelse med Europa i stort. Vi har upplevt en fastighetskris på 90-talet, och det sitter nog kvar en del minnen. Jag tror att det bidrar till en mer försiktig inställning avseende nyproduktion, berättar Peter Dahllöf.
 

Svalt intresse för handelsfastigheter

I studien blir de deltagande länderna tillfrågade hur prioriterad en tillgångsklass anses vara på en skala 1-5. Sverige sticker ut med ett svalt intresse för handelsfastigheter där svaret landar på 1,3, jämfört med snittet på 2,7.

– Svenskarnas konsumentbeteende har förändrats radikalt i samband med vår allt starkare relation till e-handel, jämfört med andra länder som inte har samma digitala mognad. Vi pratar om ”butiksdöden”, där butiker på sikt inte längre kommer ha samma funktion och fylla det behov de en gång gjort. Utlåning till investeringar inom handelsfastigheter kan därmed anses vara mer riskfyllda på den svenska marknaden, menar Peter Dahllöf.

Bank's sector preferences in providing development financing by asset class

Sammanfattande punkter från KPMG Property Lending Barometer

  • De svenska bankerna är mer försiktiga med finansiering av fastigheter för handel, industri och hotell. Svenska banker lånar desto hellre ut till kontors- och fastighetssektorn. (s. 19 + 21)
  • Sverige har i jämförelse med de andra länderna lång amorteringstid, men kortast kapitalbindning. Detta då andra länder ofta har annan typ av säkerhetsstruktur och pantsättning. Sveriges amorteringstid är i snitt 40 år jämfört med europasnittet på 24 år, med en kapitalbindningstid under 5 år jämfört med 11 år på kontinenten.(s. 25 - 26)
  • Alternativa långivare, såsom försäkringsbolag och pensionsfonder, utgör den största utmaningen för svenska banker (s. 61)
     

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Dahllöf, branschansvarig revision fastighet och bygg, KPMG Sverige, peter.dahllof@kpmg.se , +46 70 6559620

Om KPMG

Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten att förstå var din verksamhet står idag. Med 1500 anställda i Sverige och kontor i 153 länder arbetar KPMG med kunder från både medelstora och stora företag nationellt och internationellt.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today