close
Share with your friends

Betänkandet om införandet av nya regler om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna presenterat

Ny löpande informationsplikt till skattemyndigheterna

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, men träffar i stor utsträckning även gränsöverskridande arrangemang som genomförts från och med den 25 juni 2018.

1000

Kontakt

Magnus Nilsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om EU-direktivet som inför nya regler om "obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang" - senast här.

Idag har den särskilde utredaren överlämnat sitt betänkande Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) till regeringen.

Utredningens förslag sträcker sig utöver kraven i direktivet – som alltså endast träffar gränsöverskridande transaktioner – även till att vissa nationella arrangemang ska omfattas av informationsplikt till Skatteverket. 

KPMG:s kommentar

Vi analyserar nu betänkandet djupare. Nästa steg i lagstiftningsprocessen torde bli att betänkandet skickas på remiss. Alla har då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, även de som inte har utsetts till remissinstanser. Därefter återstår att se hur en proposition kommer att formuleras.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer vad förslaget får för effekter vad gäller minikraven, som Sverige alltså måste implementera, respektive det som går utöver kraven i direktivet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, men träffar i stor utsträckning även gränsöverskridande arrangemang som genomförts från och med den 25 juni 2018.

Magnus Nilsson
+46 70 980 85 34
magnus.nilsson@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today