close
Share with your friends

HQ-målet är avgjort

HQ-målet är avgjort

Förlikningen som hovrätten beslutade står fast.

1000

Relaterat innehåll

Högsta domstolen (HD) meddelade den 23 januari 2019 att de inte beviljar prövningstillstånd i HQ-målet (ref Mål nr T 3589-18). Därmed står den förlikning som hovrätten beslutade om fast. HQ-målet är därmed avgjort.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan