close
Share with your friends

Julklappar till anställda och kunder samt julbord med kunder – har du koll på reglerna?

Vilka regler gäller för julklappar och julbord?

Detta TaxNews går igenom de skattemässiga reglerna kring julklappar till anställda och kunder och att bjuda kunder på julbord.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Gör rätt och undvik beskattning och förlorad avdragsrätt

Som arbetsgivare och företagare kanske du börjat fundera över årets julgåvor till anställda och kunder. Ni kanske även planerar att bjuda några kunder på julbord? Då kan det vara bra att känna till att det finns vissa skattemässiga regler att förhålla sig till. Vad är egentligen avdragsgillt för företaget och när kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning?

Julgåva till anställda

För att en julgåva till en anställd ska vara skattefri får den kosta max 450 kr inklusive moms. Det är marknadsvärdet inklusive moms som inte får överstigas d v s om företaget köpt in många varor/gåvor och därmed erhållit rabatt så är det inte inköpspriset som är avgörande utan marknadspriset d v s vad det skulle kostat den anställde att köpa motsvarande vara/tjänst.

Om du håller dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julgåvan. Detta innebär att om du däremot köper en dyrare julgåva – om den så bara kostar 451 kr – ska julgåvans hela värde förmånsbeskattas hos den anställde. Företaget får då inte lyfta moms på kostnaden men kostnaden blir avdragsgill såsom lönekostnad. Det blir dock dyrare eftersom företaget dels inte kan lyfta momsen, dels måste betala arbetsgivaravgifter på värdet.

De senaste åren har det blivit populärt att istället för att ge de anställda varsin julgåva skänka värdet eller del av värdet till välgörenhetsorganisationer exempelvis Röda Korset, Cancerfonden. Om den anställde får möjlighet att själv välja till vilken organisation pengarna ska skänkas anses den anställde ha förfogat över pengarna och således fått lön vilket innebär att den anställde ska beskattas för värdet.

Om företaget självt väljer att skänka pengar till en välgörenhetsorganisation och således informera de anställda om att ”årets julgåva kommer att skänkas till organisationen X” har den anställde inget inflytande över gåvan och ska då heller inte beskattas för värdet. Företaget får dock inget avdrag för gåvan eftersom den inte anses vara affärsmässig.

Julgåva till kunder

Det är inte ovanligt att företag överlämnar gåvor till kunder, leverantörer och andra affärskontakter i samband med julhelgen. Sådana gåvor är normalt inte avdragsgilla.

Det är däremot möjligt att få avdrag för gåvor till kunder vid representation i samband med affärsförhandlingar. Om en affärsförhandling äger rum i anslutning till julhelgen är det därför inget som hindrar att man överlämnar en gåva i samband med förhandlingen. Avdrag medges då för varje gåva med högst 300 kr exklusive moms per person.

Ett företag kan även få avdrag för reklamgåvor till kunder och leverantörer. Gåvorna bör dock utgöra produkter från företagets eget sortiment eller bestå av enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp. Avdrag medges då för varje gåva med högst 300 kr exklusive moms per person.

De avdragsgilla beloppen för representationsgåva och reklamgåva är ändrade och gäller från den 1 januari 2018.

Gåva till kund – när riskerar en gåva att ses som en muta?

Men glöm inte att julgåvan till kund kan komma att ses som en muta. Var gränsen går mellan julgåva och muta kan vara knepigt att bedöma.

För att en gåva ska betraktas som otillbörlig krävs inte att någon tar emot denna. Det räcker att någon godtar ett löfte om en gåva. Det kan alltså räcka med att den som utlovas en gåva inte tydligt nog avvisar detta erbjudande. Det behöver inte vara fråga om särskilt stora belopp för att någon ska bli fälld, enligt flera rättsfall räcker det med ett belopp på 200-300 kr för att en gåva ska anses vara otillbörlig. I vissa fall har beloppet även varit betydligt lägre. Det är således inte beloppet som sådant som är avgörande utan sammanhanget. Till exempel vem gåvan ges till, relationen mellan givare och mottagare, gåvans karaktär och om det pågår en upphandling eller annan myndighetsutövning. Att lämna gåva till verksamma vid en upphandling eller annan myndighetsutövning är alltid otillbörligt.

Julbord med kunder

Inför jul kan det vara ett bra tillfälle att umgås med sina kunder och bjuda dem på julbord. Om det dock endast är i syfte att ha trevligt med sina kunder kan avdragsrätten för sådana kostnader ifrågasättas.
För avdrag krävs att det s k omedelbara sambandet för extern representation är uppfyllt. Det måste alltså förekomma någon form av affärsförhandling med de inbjudna kunderna i anslutning till julbordet.
Om man bjudit in kunder från flera olika kundföretag till julbordet kan det vara svårt att visa att affärsförhandlingar faktiskt har ägt rum med samtliga dessa.

Om det omedelbara sambandet med en affärsförhandling finns medges alltså avdrag som för extern representation. Observera dock att måltidsavdraget på 90 kr per person är avskaffat. Avdrag för moms medges däremot på ett underlag av högst 300 kr per person.

Om företaget har stått för resor och övernattningar i samband med representationen är både kostnaden och momsen på dessa avdragsgilla. Avdrag medges även för eventuella kringaktiviteter, t ex ett teaterbesök eller en ishockeymatch, med högst 180 kr exklusive moms per person.

Oavsett om företaget får avdrag eller inte för sitt julbord – om det omedelbara sambandet alltså inte är uppfyllt – blir någon förmånsbeskattning för deltagarna inte aktuell. Detta varken för måltiden, resan, övernattningen eller kringaktiviteten.

Kontakta mig om du har frågor så ska jag hjälpa dig att göra rätt.

Marie Enander
Specialist på förmåner, representation och resor m m
+46 8 723 95 44
marie.enander@kpmg.se                                   
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today