close
Share with your friends

KPMG:s aktiva arbete med jämställdhetsfrågor leder till fler kvinnliga chefer

Jämställdhetsarbetet leder till fler kvinnliga chefer

I våras ingick KPMG ett samarbete med Allbright; ett av flera initiativ inom bolaget för att jobba med frågor kring jämställdhet. Det pågående arbetet har lett till ett växande fokus internt och en ökad andel kvinnliga befattningshavare inom KPMG:s rådgivningsverksamhet.

1000
Jan Forsell

Partner & Head of Advisory

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Jan Forsell i intervju med Allbright. Länk till filmen längre ned i artikeln.

Jan Forsell intervjuas av Allbright. Länk till filmen längre ned i artikeln.

– Allbright är en icke-vinstdrivande stiftelse som hjälper företag att se över sina jämställdhets- och mångfaldsplaner, samt sätta upp mål och aktivitetsplaner för att åstadkomma en snabbare positiv förändring. De har fungerat som ett externt stöd för oss, genom att coacha och utmana, lyfta och ifrågasatta invanda mönster, samt bistå med expertkunskap och best practise, berättar Jan Forsell, chef för rådgivningsverksamheten, som under året arbetat med Allbright.

KPMG har tillsammans med Allbright fokuserat på att utmana befintliga strukturer, identifiera lösningar och utbilda. Under våren 2018 deltog samtliga delägare och avdelningschefer inom rådgivning i en utbildning, och under hösten fortsätter man utbilda andra ledande befattningar. Likaså arbetar man med att se över bemanningsprocessen vid uppdrag, offerter och interna processer.

– Det tar tid att genomföra förändringar och förändra beteenden. Jämställdhetsarbetet kräver långsiktighet och uthållighet. Men tack vare att vi satt fokus på frågan är den nu ständigt aktuell i alla våra processer, likaså har kunskapen och insikten om frågans betydelse ökat. Det har blivit ännu mer tryck på vår aktivitetsplan där vi gör aktiviteter på kort sikt men också framåt över en treårsperiod, förklarar Jan Forsell.

KPMG ser redan prov på tydlig förbättring. Andelen kvinnor inom verksamhetsområdet rådgivning har ökat jämfört med föregående år, och är nu i nivå med genomsnittet för KPMG Europa, Mellanöstern och Afrika inom befattningskategorierna Associate, Senior Associate och Manager. Likaså har KPMG anställt fler kvinnliga Senior Managers jämfört med föregående år och andelen chefer inom rådgivningsverksamheten består nu till 60 % av kvinnor.

– Det är viktigt att inse att även om vi tar steg i vårt jämställdhetsarbete varje dag är det en lång resa kvar. Vi har mycket arbete framför oss och vi är fullt ut dedikerade till att skapa förändring i rätt riktning. Detta är inget som vi lämnar till nästa generation, utan vi behöver arbeta med dessa frågor här och nu – det är ett av våra bidrag för att skapa ett mer rättvist och jämställt samhälle, avslutar Jan Forsell.

VIDEO: Här kan du se hela Allbrights intervju med Jan Forsell

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan