Nya ränteavdragsregler 2019 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nya ränteavdragsregler – Korus löser det på ett par sekunder

Nya ränteavdragsregler 2019

Digital lösning för ränteavdrag vid flera bolag.

1000

Kontakt:

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

De nya reglerna för företags skattemässiga ränteavdrag träder i kraft den 1 januari 2019. Vi har i tidigare TaxNews beskrivit reglernas utformning och att reglerna kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

Reglerna kan uppfattas som komplicerade och för koncerner med flera svenska bolag är troligen en ännu större utmaning den praktiska hanteringen. Som ett första steg ska, i korthet, varje bolag i en koncern beräkna sitt eget ränteavdragsutrymme. Nästa steg är att undersöka möjligheten att utnyttja underskottsavdrag, kvitta positiva och negativa räntenetton mot varandra samt flytta skattepliktiga resultat genom koncernbidrag för att optimera situationen på koncernnivå.

I en koncern med många bolag kan detta komma att bli synnerligen krävande. Att göra de nödvändiga beräkningarna och dispositionerna manuellt är tidsödande och tid är dyrbar. En manuell hantering är också otillförlitlig och förenad med risker för fel. 

Vi har därför utvecklat en digital lösning, ett särskilt datorprogram som vi döpt till Korus*, som kan genomföra de nödvändiga beräkningarna. Korus automatiserar koncernutjämningsprocessen och genomför den på ett par sekunder. Vid en manuell hantering kan samma uträkning ta flera dagar, ibland till och med anses ogörlig.

Korus möjliggör också simuleringar av olika scenarier för de legala enheterna och koncernen, till exempel vid olika räntekostnader och avskrivningar, för att se hur det skulle påverka skattesituationen och om några strukturella förändringar av verksamheten eller finansieringen är motiverade. Givetvis kan Korus även visualisera respektive bolags skattesituation – såväl före som efter programmet utför beräkningarna.

Det betyder att vår lösning kommer att rekommendera en resultatutjämnings-process som kommer att optimera skattesituationen varje år. Vår digitala lösning kan bespara dig ett stort antal timmar eller till och med dagar vid skattehanteringen inom koncernen eftersom Korus kan sköta koncernens resultatutjämning enligt de nya skattereglerna. 

Korus är inte en vision utan finns och fungerar. Vi hjälper redan kunder inom det här området där Korus föreslår skattemässiga dispositioner för koncerner enligt såväl de befintliga som de kommande reglerna. Korus kan integreras i era befintliga system eller användas separat.

Vi tror att Korus är unikt i sitt slag. Är du är intresserad av att lära dig mer om Korus, hör av dig till din vanliga kontaktperson på KPMG eller mejla oss på korus@kpmg.se.

Kontakt:

Anders Carls
Corporate Tax
+46 70 914 40 96
anders.carls@kpmg.se

Jörgen Graner
Corporate Tax
+46 70 679 97 90
jorgen.graner@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka