close
Share with your friends

Årsskiftet närmar sig, kom ihåg land-för-land-rapporteringen

Kom ihåg att lämna in land-för-land-rapporteringen

Land-för-land-rapporteringen ska lämnas in till Skatteverket senast den 31 december 2018.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Tillhör ni en koncern med minst sju miljarder i koncernomsättning för 2016? – då finns krav att lämna in land-för-land-rapport för 2017 (antingen av er eller annat bolag i koncernen) samt lämna underrättelse till Skatteverket avseende samma rapport för 2018.

Land-för-land-rapporten ska normalt lämnas in i till skattemyndigheten i landet där det yttersta moderbolaget är registrerat. Skattemyndigheterna i koncernbolagens länder ska sedan utbyta rapporterna med varandra, förutsatt att det finns ett automatiskt utbytesavtal mellan länderna ifråga. Om det saknas ett automatiskt informationsutbytesavtal behöver koncernen lämna in land-för-land-rapport lokalt till den skattemyndigheten. Till skillnad från land-för-land-rapporten ska underrättelse lämnas in årligen till alla dotterbolagens skattemyndigheter.

Bland de länder som har krav på land för land-rapportering är det vanligast att slutdatum för både rapporten och underrättelsen är den 31 december. Land-för-land-rapporten ska avse 2017 års information medan underrättelsen ska förtälja i vilket land 2018 års rapport ska lämnas in.

Vissa länder har straffavgifter vid utebliven underrättelse eller inlämning varför det är viktigt att vara ute i god tid med planeringen av rapporteringen. Vi hjälper gärna till att organisera både underrättelser och inlämning av land för land-rapporten samt se över automatiska informationsutbytesavtal.

Kontakt
Annika Lindström
+46 8 723 61 71
annika.lindstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan