close
Share with your friends

David Nilsson återvänder många erfarenheter rikare

David Nilsson återvände till KPMG

Det är alltid roligt när våra tidigare kollegor väljer att komma tillbaka till KPMG. Vi har intervjuat en av hemvändarna om hans erfarenheter och lärdomar, samt varför han valde att återvända.

1000

Relaterat innehåll

David Nilsson AAS KPMG

De senaste sex åren har redovisningsspecialisten David Nilsson arbetat hos Scania och NCC. Nu återvänder han till avdelningen AAS (Accounting Advisory Services) på KPMG.

– Största skillnaden då mot nu är att det är nya lokaler, säger han skrattandes om hur det är att vara tillbaka på KPMG.
– Också hur avdelningen är strukturerad, nu är det mer en blandning av juniora och seniora kollegor och mer projektformade uppdrag.

Lärdomar från tiden utanför KPMG
David är övertygad om att han kommer ha användning av sin tid ute på företagen i sin roll som konsult framöver och säger att han fått en större förståelse för helhetsbilden.

– Jag kommer lättare kunna förstå hur mina kunder tänker när man kommer med frågeställningar och praktiskt kunna tillämpa dem så det blir lättare för kunden, förklarar han.

– Jag tyckte det var väldigt lärorikt att sitta ute på andra sidan och se hur det praktiskt fungerar. Det är otroligt vad många frågeställningar jag har fått arbeta med som jag inte kunde föreställa mig innan. Bara arbetet med systemen och avstämningar varje månad tar väldigt mycket tid, så man förstår att det är svårt att vara up to date med allt, konstaterar han.

Valde att komma tillbaka för att få arbeta med andra specialister
För David är en av KPMG:s främsta styrkor den samlade specialistkompetensen, vilket var något som han saknade när han arbetade på kundsidan. Att få vara omgiven av specialister som man kan diskutera med ser han som ett stort plus.

– Jag saknade specialistrollen och att få jobba med mer varierade frågeställningar tillsammans med andra specialister. På KPMG får jag en större variation i arbetsuppgifterna då jag arbetar med flera projekt som alla har sina olika utmaningar.

Han berättar även att han har väldigt många fina minnen från sin tidigare tid hos KPMG, framförallt alla trevliga kunder och den härliga företagskulturen.

Teoretiskt vs praktiskt är största skillnaden
De främsta skillnaderna han upplever efter att ha arbetat både som konsult och varit anställd i en linjeroll är att det oftast är mer teoretiskt som konsult och mer praktiskt ute i bolagen.

– När jag satt som anställd inne i bolagen fick jag praktiskt implementera flera nya standarder, vilket har gett mig en djupare förståelse för vad det vi gör som konsulter faktiskt ska leda till.

Över 10 års erfarenhet hos KPMG och 6 år på kundsidan
Davids karriär på KPMG började för 20 år sedan.

– Jag började 1998 som revisor och jobbade med revision i drygt 13 år. De sista fyra åren var jag på Accounting Advisory Services, samma avdelning som jag är tillbaka på nu. Jag var även ett och ett halvt år på Secondment via revision i Kanada.

När det var dags för nya utmaningar började han på Scania som IFRS-specialist/redovisningsspecialist. Där arbetade han fyra år med löpande frågor, årsredovisningsprocessen och implementering av nya intäktsredovisningsstandarden. Han var även med under Volkswagenintegrationen och var handledare för två studenter som skrev sin uppsats om nya leasing-regelverket.

– Implementeringen av den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 var särskilt intressant, berättar David.
Därefter arbetade han två år på NCC som IFRS-specialist och koncernredovisningschef. I arbetsuppgifterna ingick löpande regelverksfrågor, rapporteringsfrågor, implementering av nya intäktsredovisningsstandarden och leasingstandarden.

– Det var väldigt intressanta frågeställningar och ganska komplicerade redovisningsfrågor.

Tillbaka på AAS
Nu är David tillbaka som redovisningsspecialist hos KPMG. Inom Accounting Advisory Services arbetar han med flera olika projekt och håller bl.a. i webbaserade workshops, årsredovisningsmallar, implementeringsprojekt av nya standarder hos kunder samt inläsning av regelverk.

Exempel på AAS rådgivning och arbetsområden:
• IFRS konverteringar
• Implementeringsprojekt av nya redovisningsstandarder
• Bistå med lösning till redovisningsmässiga frågor i nya komplicerade försäljningsuppdrag och andra transaktioner
• Delta vid omstruktureringar och koncernutbildningar
• Utbildningar inom redovisningsområdet
• Mallar för årsredovisningar och delårsrapporter
• Modeller för nedskrivningsprövning
• Kassaflödesanalyser

Om David Nilsson

Titel: Senior Manager / Redovisningspecialist
Ålder: 46 år
Utbildning: Civilekonom
Bor: Sundbyberg
Inspiration: Familjen (fru och 2 barn)
Fritidsintressen: Familjen + fritidshus på Rindö

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan