close
Share with your friends

Stort intresse kring hållbarhetsrapportering i samband med det utökade lagkravet

Stort intresse kring hållbarhetsrapportering

Under gårdagens fullbokade frukostseminarium presenterade KPMG:s hållbarhetsavdelning resultatet av över 100 hållbarhetsrapporter vars innehåll de analyserat. Det högaktuella ämnet väckte stort intresse och diskussion bland deltagarna.

1000

Relaterat innehåll

Hållbarhetsseminarium_Hållbarhetsrapportering_KPMG

I samband med det utökade lagkravet om hållbarhetsrapportering har KPMG under året samlat in ett slumpmässigt urval hållbarhetsrapporter för att se utfallet. Över 100 svenska företags hållbarhetsrapporter har analyserats och sammanställts, med fokus på bolag som inte haft en granskad hållbarhetsrapportering sedan tidigare.

Under gårdagens frukostseminarium redovisade KPMG:s hållbarhetsavdelning resultatet från undersökningen, med tillhörande diskussioner om best practice, minimumkrav och vanliga fallgropar inom hållbarhetsrapportering.

Seminariedeltagarna hade varierad erfarenhet av hållbarhetsrapportering, med ett gemensamt önskemål om fokus på tips och erfarenhetsutbyte.

– Det är första året vi redovisar en hållbarhetsrapport, KPMG:s undersökning väcker nyfikenhet om hur andra gör och det är väldigt smidigt att få ta del av resultat på det här sättet. Det är enklare att bilda sig en uppfattning om man gör rätt eller har missat något, berättar en deltagare på seminariet.

– Vi har arbetat med hållbarhetsrapportering i 7-8 år så för oss är det inget nytt, men det är viktigt att omvärldsbevaka och höra mer om trender inom ämnet, berättar en annan deltagare.

Under seminariet behandlades frågor som flertalet av deltagarna kommit i kontakt med, såsom; Hur mycket information kan anses tillräckligt? Hur har hållbarhetsrisker redovisats? Vad är lagstiftarens syfte med rapporten, och kan det syftet anses uppnått?

– Så som lagen är skriven lämnar den stort utrymme för tolkning och för många företag som faller inom lagkravet är hållbarhetsrapportering rätt nytt. Det tror jag är en bidragande faktor till att många företag är så intresserade av att få se och diskutera bästa praxis, säger Torbjörn Westman, Head of Assurance Services på KPMG.

Det ökade intresset kring hållbarhetsrapportering speglas även i KPMG:s arbete. Både i den ökade efterfrågan från nya och befintliga kunder, och internt.

– Vi ser helt klart en ökad förfrågan vad gäller stöd vid hållbarhetsrapportering. Vidare har vi även sett ett ökat intresse från styrelsen vad gäller denna typ av frågor, berättar Torbjörn Westman.

Missade du seminariet? Den 11 december kommer KPMG hålla ett extrainsatt seminarium. Mer information hittar du på eventsidan.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan