close
Share with your friends

Momsavdrag i leasing-/avbetalningsverksamhet – KPMG inbjuder till Virtual Meeting

Momsavdrag i leasing-/avbetalningsverksamhet

EU-domstolen har meddelat dom rörande frågor som ställts om avdragsrätt för moms på så kallade allmänna omkostnader i en verksamhet med återförsäljning av fordon och finansiering av dessa genom avbetalning/leasing.

1000

Kontakt

Steven Robertson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

EU-domstolen ("EUD") har meddelat dom i målet Volkswagen Financial Service UK C-153/17). Målet besvarar bl a frågor som ställts om avdragsrätt för moms på så kallade allmänna omkostnader i en verksamhet med återförsäljning av fordon och finansiering av dessa genom avbetalning/leasing. 

Vi har tidigare kommenterat detta i samband med att Generaladvokaten (”GA”) i våras lämnade sitt förslag till avgörande, se vår tidigare artikel här.

KPMG:s kommentar

Domen är enligt vår uppfattning mycket intressant för svenska företag som verkar inom denna bransch. Det kan inledningsvis konstateras att den uppfattning som framkom i GA:s yttrande inte vinner gehör i EUD. Av domen framgår dock att t ex att en kostnad inte faktiskt måste utgöra en komponent i en momspliktig utgående transaktion för att en sådana transaktion ska beaktas vid fastställande av avdragsrätten i en momsmässigt blandad verksamhet. Vidare synes EUD även begränsa tillämpligheten av Banco Mais-målet vilket mot bakgrund av senast rättsutvecklingen är positivt.

Eftersom domen är så intressant vill vi bjuda in till ett Virtual Meeting om domen som arrangeras onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 15.30 där en närmare inblick i detaljerna i målet kommer att presenteras. KPMG UK kommer medverka i genomgången och ge sin syn på frågorna som prövats då de har varit involverade i målet.

För att delta på Virtual Meeting via länk eller telefon vänligen anmäl dig här. Inloggningsuppgifter kommer skickas ut och genomgången är på max en timme.

Kontakt:

Steven Robertson
+46 8 723 92 58
steven.robertson@kpmg.se

Pontus Fornell
+46 8 723 95 42
pontus.fornell@kpmg.se

Emma Andersson
+46 8 723 61 36
emma.b.andersson@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today