close
Share with your friends

Hur stärker vi svensk konkurrenskraft? – Viktig fråga på bordet i Almedalen

Från Almedalen: Hur stärker vi svensk konkurrenskraft?

En av höjdpunkterna under vår Almedalsvecka var KPMGs och Företagarnas gemensamma tillställning där vi bjudit in vd:ar för Sveriges största bolag, ägarfamiljer och ledande politiker. Temat för kvällen var ”Hur stärker vi svensk konkurrenskraft” och så här resonerade några av gästerna kring frågan.

1000

Relaterat innehåll

Hur stärker vi svensk konkurrenskraft?

Anders Olsson, VD Telia Sverige: ”En viktig fråga för oss företagare är förutsägbarheten – att förstå spelreglerna i det klimat vi verkar i. En annan viktig aspekt rör säkerhetspolitiska frågor och hur de påverkar oss som bolag.”

Johan Söderström, VD ABB Sverige:
”Sverige har enormt bra förutsättningar om vi fortsätter bygga våra styrkor inom hållbarhet och digitalisering. Det som däremot är oroväckande är att partier som SD växer sig alt starkare. Där ser vi som företag, vars medarbetare har rötter i 70 länder, ett allvarligt problem i att vi inte har den inkluderande kulturen i samhället.”

Lotta Lyrå, VD Claes Ohlson: ”Kompetensförsörjning är den absolut viktigaste frågan – att vi har en bra matchning mellan vad vi behöver för att göra Sverige konkurrenskraftigt och vad vi uppmuntrar våra unga att studera. Här är samverkan mellan politiker och näringsliv otroligt viktigt och det finns mycket att göra på det området.”

Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige: ”Jag tror till exempel på att använda den offentliga upphandlingen för att stärka innovation, men vi har också en del utmaningar på skatteområdet som påverkar konkurrenskraften.”

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan