close
Share with your friends

Vad händer med redovisningen om bolagsskatten sänks?

Vad händer med redovisningen om bolagsskatten sänks?

Den 3 maj 2018 lämnade regeringen in propositionen Nya skatteregler för företagssektorn som innehåller förslag på ett antal ändringar gällande skatteregler.

1000

Relaterat innehåll

Uppdatering: Beslutades fattades den 14 juni 2018.

Enligt förslaget ska bolagsskattesatsen sänkas i två steg. Riksdagen förväntas fatta beslut den 13 juni 2018. I Vägledning sänkt bolagsskatt redogör vi för konsekvenserna av detta samt vad ni som företag bör tänka på.

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om ändrad skattesats som planerat den 13 juni, så beaktas detta i hel- och delårsbokslut som avges per 30 juni 2018 och därefter. Det innebär att uppskjutna skatter omvärderas utifrån den skattesats som gäller vid den tidpunkt då den uppskjutna skatten förväntas att regleras.

Se hela vägledningen om redovisningsmässiga effekter av sänkt skattesats nedan. Vägledningen finns både på svenska och engelska. 

Vägledning sänkt bolagsskatt (PDF)
Guidance decreased corporate tax rate (PDF)


Har du frågor kontakta gärna någon av våra Redovisningsspecialister. 


Jörgen Nilsson, jorgen.nilsson@kpmg.se, 08 723 96 93.

Carina Edlund, carina.edlund@kpmg.se, 08 723 95 80.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan