close
Share with your friends

Utbetalning från en kapitalförsäkring – strider er redovisning mot bokföringslagen?

Utbetalning från en kapitalförsäkring

Många företag började kring sekelskiftet söka alternativa lösningar för pensioner till ledande befattningshavare genom att i stället investera i kapitalförsäkringar. Dessa kapitalförsäkringar börjar nu förfalla till betalning vilket ofta kommer som en överraskning för företagen.

1000
Eva Wadman

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Överraskningen består ofta i att företaget får besked från ett försäkringsföretag om att en utbetalning nu har skett med beloppsuppgift från en kapitalförsäkring som bolaget äger. Men företaget har inga noteringar i huvudboken att en sådan finns. Anledningen är att när investeringen i kapitalförsäkringen gjordes redovisades denna utbetalning som en kostnad och därmed ”försvann” kapitalförsäkringen ur redovisningen.

Nuförtiden regleras detta enligt K3, vilket innebär att ett pensionsåtagande som tryggas med en kapitalförsäkring redovisas brutto i balansräkningen.

När kapitalförsäkringen förfaller till betalning så kan detta ske på två sätt, antingen betalar försäkringsbolaget direkt till förmånstagaren eller så betalar försäkringsföretaget till företaget som äger kapitalförsäkringen. Företaget betalar sedan betalar ut beloppet till förmånstagaren.

Strider redovisningen mot bokföringslagen?

Enligt bokföringslagen ska alla affärshändelser bokföras löpande (BFL 4 kap 1.1§). Det innebär att en utbetalning från en kapitalförsäkring som ägs av bolaget också ska bokföras i huvudboken oavsett om betalning skett via företaget eller direkt från försäkringsbolaget.

När företaget fått meddelande i slutet av året att försäkringsbolaget betalat ut från en kapitalförsäkring, görs oftast ingen bokning i huvudboken. Däremot görs en justering i deklarationen för året.

Därmed har företaget brutit mot bokföringslagen då de inte bokfört utbetalningen. Det är visserligen ingen kassatransaktion, men den ska likväl bokföras.

Hur går ni tillväga för att göra rätt?

Vår rekommendation är att bokföra utbetalningen i huvudboken. Det bästa sättet är att skapa ett konto för ”Utbetald pension från kapitalförsäkring – skattemässigt avdragsgill” med motpost på ett konto för ej avdragsgilla kostnader.

Har ni ytterligare frågor om redovisning av kapitalförsäkringar och utbetalning av pensioner? Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakt

Eva Wadman, eva.wadman@kpmg.se, +46 8 723 91 35. 

För frågor gällande bokföringslagen kontakta Caisa Drefeldt, caisa.drefeldt@kpmg.se, +46 31 614 834.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan