close
Share with your friends

EU-direktiv om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna publicerat

EU-direktiv om löpande informationsplikt publicerat

Direktivet får effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018.

1000

Kontakt

Magnus Nilsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om EU-direktivförslaget om att införa nya regler om "obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang" - nu senast här.


Idag har justeringarna publicerats i EU:s officiella tidning vilket innebär, trots att direktivet ska tillämpas först från 1 juli 2020, att direktivet kommer få effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018. 


Detta innebär, enkelt uttryckt, att arrangemang/transaktioner som träffas av regelverket och vars första steg genomförs från och med den 25 juni 2018 också kommer att behöva rapporteras till skattemyndigheterna 2020. Rapporteringsplikten åligger i första hand förmedlare. Om skattebetalaren inte har en förmedlare övergår rapporteringsplikten på skattebetalaren.


Alla som har gränsöverskridande transaktioner behöver därför omgående sätta sig in i om de omfattas av rapporteringsplikten. Kontakta oss för vidare diskussion. 

 

Kontakt

Magnus Nilsson
+46 40 35 62 46
magnus.nilsson@kpmg.se

Prenumerara på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan