close
Share with your friends

Ändring av IAS 19 – ersättningar till anställda

Ändring av IAS 19 – ersättningar till anställda

Ändringen är ett tydliggörande av hur redovisning av ränta ska ske i samband med att en ändring av en pensionsplan, reglering eller reducering sker.

1000
Eva Wadman

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Tidigare i år publicerade IASB en ändring av IAS 19. Ändringen är ett tydliggörande av hur redovisning av ränta ska ske i samband med att en ändring av en pensionsplan, reglering eller reducering sker.

Vid en planändring, reglering eller reducering ska en ny aktuariell beräkning ske innan kostnaden för tjänstgöring under tidigare perioder fastställs. Den nya beräkningen innebär att nya aktuariella antaganden ska göras. Det brukar främst innebära att en förändring av diskonteringsräntan görs på basis av aktuella marknadsräntor. 

Huvudregeln är att den ränta som användes när beräkning gjordes i början av året ska användas när räntekomponenten redovisas i resultaträkningen under året. Detta oavsett om marknadsräntan förändrats under året eller inte.

Genom ändringen tydliggörs nu att om en planändring görs så ska de nya aktuariella antagandena användas när årets kostnad för tjänstgöring fastställs. I praktiken innebär det att huvudregeln om att använda den ränta som fastställdes vid ingången av året frångås. Istället ska den diskonteringsränta som den nya beräkningen bygger på användas i resultaträkningen.

Dekorbild - Nyhet IAS 19

Ett enkelt exempel kan illustrera vad som avses:

  • I början av året görs en aktuarieberäkning med en diskonteringsränta på 2,5 %
  • Under året fluktuerar marknadsräntorna och vid halvårsskiftet har räntan stigit till 3,0 %.
  • En planändring, reglering eller reducering sker per 30/6, varför en ny aktuariell beräkning görs med räntan 3,0 %.
  • Fram till 30/6 kommer redovisad ränta i resultaträkningen av utgå från 2,5 %
  • Efter 30/6 och fram till 31/12 kommer redovisad ränta utgå från 3,0%
  • Om ingen planändring skett skulle redovisad ränta varit 2,5 % hela året, oavsett om räntan ändrats under året och en ny aktuarieberäkning gjorts

Ändringen gäller, under förutsättning av EU:s godkännande, från räkenskapsår som börjar 1/1 2019 eller senare. EU förväntas godkänna ändringen under 2018.

Har du frågor om IAS 19 kontakta Eva Wadman.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan