close
Share with your friends

KPMG säljer verksamheten inom redovisning och lön och ökar fokus på rådgivning och revision

KPMG säljer verksamheten inom redovisning och lön

Som ett led i KPMG:s strategiska satsning att öka fokus på våra tjänster inom rådgivning och revision säljer vi verksamheten inom redovisning och löneadministration. Verksamheten är idag en del av KPMG:s erbjudande till små och medelstora företag.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Verksamheten blir en del av Aspia, ett bolag under bildande inom Business Services som ägs av IK VIII-fonden, vars rådgivare är IK Investment Partners. Affären innebär en attraktiv lösning för såväl medarbetarna inom redovisning och löneadministration som för KPMG som helhet.

– Försäljningen är del av ett långsiktigt strategiskt beslut att fokusera på KPMG:s rådgivnings- och revisionsverksamhet. Affären frigör resurser till strategiska satsningar inom digitalisering och rekrytering av nyckelmedarbetare. För våra medarbetare inom redovisning och löneadministration så innebär det att de får en hemvist i Aspia, ett bolag där deras verksamhet är kärnaffär, med goda förutsättningar att kompetensutveckla medarbetarna och att driva teknikutveckling inom affärsområdet. Vi är övertygade om att en ny ägare kan utveckla verksamheten på ett bättre sätt än vi, säger Magnus Fagerstedt, vd KPMG Sverige.

Marknaden för redovisning och revision förändras och effektivisering och digitalisering av bastjänsterna inom redovisning är på väg att bli kärnaffär för en ny typ av aktörer på marknaden. IK Investment Partners tillkännagav tidigare i år ett förvärv av PwC:s motsvarande verksamhet, Business Services. Verksamheten byggs nu upp under ett nytt varumärke, Aspia, där KPMG:s verksamhet inom redovisning och löneadministration kommer att införlivas.

Ekonomiska villkor för transaktionen offentliggörs inte. Förvärvet förutsätter godkännande av relevanta instanser och myndigheter samt genomförd MBL-förhandling. Affären förväntas vara fullt genomförd under hösten 2018. 

Läs pressmeddelande här

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Fagerstedt, VD KPMG Sverige, magnus.fagerstedt@kpmg.se, 08-723 91 00

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige, bjorn.bergman@kpmg.se, 070-876 24 53

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan