close
Share with your friends

Kontroll över kassaflödet inför sommaren

Kontroll över kassaflödet inför sommaren

För många svenska företag är sommaren en period som har stor påverkan på kassaflödet. Genom att på förhand skapa en god överblick kan eventuella åtgärder sättas in i tid för att ta kontroll över kassaflödet och skapa trygghet inför sommaren.

1000

Relaterat innehåll

Ofta kan intäkter och betalningsströmmar variera i storlek över året eller påverkas av olika affärshändelser. För många svenska företag är sommaren en riskfylld period när det gäller kassan. Kunderna är på semester och intäkterna sjunker, samtidigt som hyran, löner och sociala avgifter måste betalas som vanligt.

Genom att på förhand skapa en god överblick av kassaflödet, kan du som företagare minska risken för likviditetsproblem.

Likviditetsanalys ger ett bra beslutsunderlag

Att kartlägga både intäkter och utgifter i tiden, ger en bra bild av situationen. Baserat på detta kan sedan en likviditetsprognos göras, med beräkningar på flera olika möjliga scenarion.   

Det är viktigt att prognosen är realistisk och att den inkluderar beräkningar på vad som händer om planerade intäkter uteblir eller förskjuts till en senare period. Eller om en stororder kommer in och materialinköp måste göras samtidigt som momsen ska betalas.  

En likviditetsprognos från KPMG innehåller både en grafisk presentation och en detaljspecifikation i siffror och utgör ett bra beslutsunderlag. Med dem som grund går det att identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera risken för likviditetsproblem. Även åtgärdsplaner att sätta i verket vid olika möjliga händelser kan förberedas.

Ta kontrollen över kassaflödet

Det finns mycket som kan göras för att ta kontroll över kassaflödet. Exempel på detta är att fakturera i god tid före en period med beräknad sämre likviditet, hålla hårt på kravrutiner och vara beredd att reagera snabbt om betalningsviljan sjunker någonstans. Andra alternativ är att se över kredittider och att utnyttja delbetalningsmöjligheter.  

Ogenomtänkta lösningar kan vara både dyra och långsiktigt olyckliga både för företaget och för dig som företagare. Med kontroll och god framförhållning är det lättare att hinna vidta genomtänkta åtgärder.

I allt ovanstående kan vi ha en dialog och stötta dig. Tveka inte att kontakta oss på KPMG för råd i din sommarplanering för företaget.

 

Kontakt
Malin Ljungblad Åberg
+46 8 723 91 00
malin.ljungblad-aberg@kpmg.se 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan