close
Share with your friends
CEO Outlook

CEO Outlook

CEO Outlook

CEO Outlook 2018: Vd-studie på global och nordisk nivå

CEO Outlook Survey är en global studie där KPMG och Forbes frågat vd:ar världen över om deras framtida strategiska agendor och utmaningar. Studien bygger på över 1300 djupintervjuer med vd:ar världen över. För andra året i rad finns även en nordisk rapport som jämför svaren från 100 vd:ar i Norden mot de globala resultaten.

CEO Outlook Survey 2018 visar att företagsledarna i Norden följer samma allmänna trend av digital omvandling som resten av världen. Däremot utmärker sig de nordiska företagsledarna med ett större fokus på hållbarhet och anser att företag måste se bortom ekonomisk tillväxt för att nå långsiktigt hållbar framgång. Nordiska företagsledare hyser också större tilltro till att teknik, som artificiell intelligens och robotteknik, kommer att skapa fler jobb under de närmaste åren.

Pressmeddelande: 
Nordiska företagsledare är mer fokuserade på hållbar tillväxt och positiva till att ny teknik skapar fler jobb

Ladda ned studien: CEO Outlook 2018 Nordic Insights (PDF)

#CEOoutlook

Data driver innovation och förändring i en hastighet som vi aldrig tidigare upplevt. Den som fångar, lagrar och använder data för att generera verksamhetsnytta och innovation blir en vinnare. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att göra data till insikter som skapar värde i deras verksamheter.