close
Share with your friends

Nordiska företagsledare är mer fokuserade på hållbar tillväxt och positiva till att ny teknik skapar fler jobb

Nordiska vd:ar är mer fokuserade på hållbar tillväxt

Nordiska företagsledare känner ett större ansvar för samhällsfrågor än företagsledare i andra länder. De anser att företag måste se bortom ekonomisk tillväxt för att nå långsiktigt hållbar framgång. Nordiska företagsledare hyser också större tilltro till att teknik, som artificiell intelligens och robotteknik, kommer att skapa fler jobb under de närmaste åren. Det visar en global studie av KPMG, som omfattar 1 300 intervjuer med företagsledare världen över.

1000

Relaterat innehåll

För fjärde året i rad publicerar KPMG sin studie CEO Outlook som bygger på djupintervjuer med företagsledare över hela världen. För andra året i rad gör KPMG även en nordisk jämförelse. Studien visar att företagsledarna i Norden följer samma allmänna trend av digital omvandling som resten av världen. De nordiska företagsledarna utmärker sig med ett högre fokus på hållbarhet för att skapa långsiktig tillväxt och har en större helhetssyn på teknik.

CEO Outlook 2018

Bland de nordiska företagsledarna svarade 43 procent att företag måste se bortom ekonomisk tillväxt för att nå långsiktigt hållbar framgång, jämfört med 32 procent av företagsledarna i andra länder. Mer än hälften av de nordiska företagsledarna (51 procent) svarade att de arbetar hårt för att länka samman sin tillväxtstrategi med ett större samhällssyfte för företaget, jämfört med 37 procent av företagsledarna i andra länder. – Vi lever i en tid där det är viktigt för ledare att kunna förklara vilket syfte deras företag har, hur de bidrar till att skapa jobb och välstånd i samhället och att de val de gör inte enbart drivs av kortsiktig ekonomisk vinst. Ett högre syfte är en viktig ingrediens för en stark, hållbar och förändringsbenägen organisationskultur, säger Magnus Fagerstedt, VD på KPMG i Sverige. Den digitala omvandlingen kommer att påverka antalet och typen av jobb som finns tillgängliga i framtiden, men exakt vad den kommer att ge för resultat är en öppen fråga. Det finns flera olika teorier bland forskare, företagsledare och tankesmedjor om hur samhället kommer att påverkas. Hela 81 procent av de nordiska företagsledarna, jämfört med 62 procent av företagsledarna i övriga världen anser att teknik, som artificiell intelligens och robotteknik, under de kommande tre åren kommer att skapa fler jobb totalt sätt. – Digitaliseringen kommer att påverka företag och människor på flera olika plan. Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Samtidigt blir den egna insatsen viktigare inom de områden som inte kan digitaliseras. I den meningen blir den mänskliga insatsen ännu mer värderfull, och det kommer att skapas nya jobb som inte finns i dag, säger Magnus Fagerstedt. Data är ett av de hetaste ämnena just nu. Bearbetning av stora mängder data utgör grunden för många organisationer och påverkar hur företagsledare fattar sina beslut. Företag modellerar historiska data för att förutspå framtiden och få en bild av trender och kundpreferenser. 38 procent av de nordiska företagsledarna, jämfört med 32 procent av övriga företagsledare, planerar att öka användningen av så kallade prediktiva modeller och analyser under de kommande tre åren. – Data driver innovation och förändring i en hastighet som vi aldrig tidigare upplevt. Den som fångar, lagrar och använder data för att generera verksamhetsnytta och innovation blir en vinnare. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att göra data till insikter som skapar värde i deras verksamheter, säger Magnus Fagerstedt. Under 2017 utnämndes KPMG till branschledare inom Data & Analytics i rapporten Forrester Wave™ : Insights Service Providers. LADDA NED RAPPORTEN: CEO Outlook Nordic Summary (PDF)

Om CEO Outlook

CEO Outlook 2018 har tagits fram av KPMG i samarbete med Forbes. Undersökningen utgår från intervjuer med 1 300 företagsledare inom ett antal stora marknader (Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA) och ett antal viktiga industrisektorer (kapitalförvaltning, fordonsindustri, bankväsen, detaljhandel, energi, infrastruktur, försäkringar, biovetenskap, tillverkning, teknik och telekom). Ytterligare ett antal referensländer ingår i denna studie, bland annat intervjuer med 100 företagsledare från Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige). Undersökningen genomfördes under perioden 22 januari till 27 februari 2018.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today