close
Share with your friends

"Vi kommer se transformation på många fler plan – det är nu det händer"

Video: Hur lyckas man med transformation?

Vad krävs egentligen för att lyckas med förändring? Vi bad tre av våra framstående konsulter inom Digital Transformation & Innovation att ge sin syn på transformation, ledarskap och jämställdhet.

1000

Relaterat innehåll

"År 2018 handlar mycket om transparens och att sätta individen i fokus"

KPMG:s avdelning för Digital Transformation & Innovation hjälper våra kunder med rådgivning inom digitalisering, data privacy, innovation, IT-transformation samt data & analytics. Gemensamt för DTI:s olika uppdrag är att de handlar om någon form av transformation.

– Alla våra kunder är på en digitaliseringsresa och den vill vi stötta oavsett om det gäller tillämpning av EU:s nya dataskyddsregler (GDPR) eller hur våra kunder kan använda Data & Analytics eller Robotics i sina verksamheter, säger Marie Wirkestrand, konsult och chef för Digital Transformation & Innovation på KPMG Sverige.

Digital transformation som begrepp och företeelse har varit på tapeten några år nu men vilka är det stora frågorna inom transformationsområdet 2018?

– Vi ser en tydligt att frågor kring transparens dominerar och blir allt viktigare både för företagen och samhället i stort. Det handlar också mycket om individen, att sätta individen i fokus och att som företag vara transparent med det man gör. Ett tydligt exempel är den nya personuppgiftslagen GDPR som är ett stort skifte för många företag, berättar Victoria Carlsson Lundström, konsult och specialist på projektledning och sourcing. 

Vad är viktigast för lyckas med transformation?

– Om man vill se nya resultat kan man inte fortsätta göra samma sak som tidigare, utan det krävs en faktisk förändring! Bästa sättet att möta förändringar tror jag är att försöka förstå drivkrafterna bakom dem och vilket resultat man vill uppnå. När det är tydligt blir det lättare ändra både processer och beteenden, menar Marie.

– En växande trend vi ser för att lyckas med transformation är att bilda partnerskap och starka allianser med andra företag och aktörer. Då behöver man inte längre vara bäst på det man gör själv utan kan hämta kompetens, inspiration och genomförandekraft hos en samarbetspartner, säger Victoria.

Vilka är de största fallgroparna i ett förändringsarbete?

– Jag har varit delaktig i många stora transformationsprojekt och upplevt hur organisationer inte vågar ställa om trots att man har en ambitionsnivå att man vill transformera. Beslutet är fattat sen länge – man ska jobba mer behovsdrivet och utgå tydligare från kundagendan, men fortfarande håller man fast vid gamla metoder. Eller så har man har en organisation som inte förstår förändringen. Arbetet är inte bara att jobba med den externa kundresan utan att också ställa om internt, berättar Helena Granborg, konsult med mångårig erfarenhet av digitala transformationsprojekt och kundupplevelser. 

En aktuell fråga i samband med 8 mars är den låga förändringstakten gällande jämställdhet i de flesta branscher – inklusive vår egna. Varför är det så tror ni?

– Det här är jätteviktig och affärskritisk fråga som vi diskuterar ofta. På DTI har vi gjort en hel del gällande hygienfaktorer som hur vi mäter till exempel, vi har fokus på att anställa 50/50 tjejer och killar och att vi ska ha jämställda grupper i hur vi jobbar på uppdrag. Det har tagit oss en bit på vägen men det kommer inte ta oss hela vägen till en jämställd arbetsplats. För att nå ända fram behöver vi också tydligt se hur vi agerar mot varandra. Att alla får samma chans, att vi ser varje individ och deras förutsättningar. Det är en fortsatt stor utmaning framåt, men också spännande och något vi har börjat arbeta mer aktivt med, berättar Marie.

– Nyckeln till förändring när det gäller jämställdhet och mångfald är ledarskap – ett jämställt ledarskap. Och jag upplever att vi har ett väldigt framåtsyftande och inspirerande ledarskap här på KPMG och har kommit en bit på vår egen transformationsresa. Nu gäller det att lyfta oss till nästa steg och är vi oerhört inspirerade och peppade på att göra det, avslutar Helena.

Om Marie Wirkestrand

Ålder: 48 år

Titel: Head of Digital Transformation & Innovation på KPMG Sverige

På KPMG sedan: 2010

Förändringsmotto: Ge dig ut på resan med ungefärlig riktning, du kan inte veta precis allt innan du åker

Om Victoria Carlsson Lundström

Ålder: 26 år

Titel: Junior konsult inom Digital Transformation & Innovation

På KPMG sedan: 2016

Förändringsmotto: Medvetenhet är en styrka

Om Helena Granborg

Ålder: 38 år

Titel: Senior konsult inom Digital Transformation & Innovation

På KPMG sedan: 2017

Förändringsmotto: Sätt kunden i fokus under förändringsresan

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan