close
Share with your friends

Skattefrågor för ägarledda bolag - kurs inom KPMG University

KPMG University: Skattefrågor för ägarledda bolag

Kursen ”Skattefrågor för ägarledda bolag” är en kurs inom KPMG University. Kursansvarig Henrik Ohlin berättar mer om kursen.

1000

Relaterat innehåll

Henrik Ohlin

Syftet med kursen är att gå igenom grunderna kring skattefrågor som berör företagare i ägarledda bolag. Som vi alla vet är 3:12 regelverket ett komplext regelverk som ofta ändras och ständigt är föremål för debatt. Kursen kommer ge deltagarna insyn i det som är aktuellt inom området för tillfället. Rätt hanterat kan regelverket vara till fördel för företagare.

Hur är kursen upplagd?
– Vid det första kurstillfället kommer jag att beröra syftet med 3:12 regelverket och definitioner/begrepp. Vid de efterföljande tillfällena tar jag upp företagarens ”plånboksfrågor” som hur man beskattar medel från företag, saker att tänka på vid omstruktureringar samt ge råd om hur man planerar för ett framtida generationsskifte/ägarskifte i bolaget, berättar Henrik Ohlin.

Vem vänder sig kursen till?
– Kursen vänder sig till företagare samt till de som arbetar med skattefrågor som berör företagare. Målet med kursen är att deltagaren ska kunna identifiera och ha en grundläggande förståelse för de vanligaste skattefrågorna inom 3:12 regelverket.

Vilken är den vanligaste skattefrågan från ägarledda bolag?
– ”Ska jag ta ut lön eller utdelning från mitt företag och vad får det för konsekvenser vad jag väljer?” är en vanlig fråga. Vi får också många frågor om hur man ska planera för att sälja sitt företag eller låta någon i familjen att ta över. Det är områden som jag kommer att berätta mer om på kursen.

Information om kursen ”Skattefrågor för ägarledda bolag – Grundkurs”
Kursen består av fyra tillfällen. Samtliga tillfällen genomförs i lärarledda webinarium på ca 1-1,5 timmar beroende på diskussioner och frågeställningar. 

Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today