close
Share with your friends

Så kan du rapportera på FN:s globala hållbarhetsmål

Så kan du rapportera på FN:s globala hållbarhetsmål

Ny rapport från KPMG erbjuder företag vägledning i hur FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) kan tillämpas på verksamheten och hur målen framgångsrikt kan inkluderas som en del i hållbarhetsrapporteringen.

1000
Tomas Otterström

Sustainability Advisory Lead

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Idag refererar redan 4 av 10 utav världens största bolag till de globala målen i sin rapportering

I september 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till år 2030. Med de nya globala målen för hållbar utveckling spelar näringslivet en central roll för den ambitiösa handlingsplanen i Agenda 2030. KPMG:s nya studie ”How to report on the SDG:s – what good looks like and why it matters” erbjuder vägledning för företag som är osäkra på hur man bäst går tillväga för att rapportera på FN:s globala hållbarhetsmål.

Studien utvärderar hur väl världens 250 största företag inkluderar målen i sin hållbarhetsrapportering utifrån tre tematiska områden: förståelse, prioritering och mätning av resultat. Syftet med studien är att hjälpa andra organisationer att analysera sin egen rapportering och samtidigt möjliggöra jämförelse med världens största bolag.

Dekorbild - How to report on the SDGS

Förståelse:

 • Demonstrerar rapporteringen att företagets affärsplan tar de globala målen i beaktning?
 • Inkluderar Vd:n de globala målen i sektionen för VD-ord?
 • Inkluderar rapporteringen företagets påverkan på de globala målen?
   
Prioritering:
 • Inkluderar rapporteringen en prioritering av de olika SDG-målen den tar upp?
 • Förklarar rapporteringen metodologin för att prioritera de olika globala målen?
 • Identifierar rapporteringen specifika globala mål som är särskilt relevanta för bolaget?


Mätningar:

 • Visar rapporteringen interna mål i relation till de globala målen?
 • Sätter organisationen affärsmål i relation till de globala som är SMART (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound)?
 • Inkluderar rapporteringen detaljer om indikatorer som bolaget använder för att mäta sin framgång kring de globala målen?


Nyckeltal från studien inkluderar:

 • Två år efter att FN:s nya hållbarhetsmål lanserats har fyra av tio (40 %) bland världens ledande företag uppmärksammat de globala målen i hållbarhetsrapporteringen. Av dessa har 84 % identifierat vilka av målen de anser är mest relevanta för deras verksamhet.
 • De branscher som bäst inkluderat de globala målen är allmännyttiga bolag (t.ex. elbolag), fordonssektorn samt bolag inom detaljhandeln.
 • Tre fjärdedelar (75 %) av företagen som rapporterar på målen diskuterar vilken påverkan verksamheten har, men rapporteringen är till stor del obalanserad då företagen diskuterar deras positiva påverkan men tenderar att utesluta den negativa. 

 

Läs hela rapporten här (PDF, 4,1 MB)

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan