Behöver du hjälp att lyckas med dina strategiska projekt och program?

Behöver du hjälp att lyckas med ditt projekt?

Bedöm riskprofilen för din organisations projekt med hjälp av KPMGs enkla självskattningstest.

1000

Kontakt

Isabel Bergling Olanders

Rådgivare

KPMG in Sweden

E-post

Relaterat innehåll

De flesta organisationer är idag medvetna om komplexiteten i att driva strategiska projekt och program. Stora investeringar och förändringar ökar också behovet av utvecklade projekt- och programförmågor.

Tyvärr vidtas relevanta åtgärder ofta för sent när budgeten dragits över, leveranserna är försenade eller samarbetet kollapsat. En oberoende granskning kan med fördel användas som ett proaktivt stöd för att förebygga problem och skapa rätt förutsättningar för en god leverans.

Dekorbild

Bedöm riskprofilen genom att svara på följande frågor om din organisations projekt eller program:

  1. Finns det en tydlig koppling till strategi och affärsmål?
  2. Finns det en budget på >50 MSEK?
  3. Är styrgruppen engagerad och exekutiv?
  4. Kräver leveranserna en hög grad av nyutveckling och nytänkande?
  5. Finns det en bred geografisk spridning och/eller en är komplex intressentbild?
  6. Är förändringen och leveransen väl förankrad hos mottagaren?
  7. Finns det tillgång till rätt kompetens?

Om svaren på två eller fler frågor indikerar en risk kan en oberoende granskning vara relevant för din organisation. 

Kontakta Isabel Bergling Olanders på KPMG Project Advisory så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today