close
Share with your friends

Fatta rätt beslut om ny teknik i din organisation

Fatta rätt beslut om ny teknik i din organisation

Att omdefiniera affärsmodeller, produkter, tjänster och kundengagemang är vardag för många företag idag och det förändrar både marknader och hela industrier. Digitaliseringstakten är hög och det blir allt viktigare att fatta rätt beslut om vilka framväxande teknologier organisationer ska satsa på.

1000
Magnus Sjöström

Partner, Digital Transformation & Innovation

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Fatta rätt beslut om ny teknik i din organisation

I konkurrensen om att digitalisera och implementera framväxande teknologier som IoT, robotics och AI är det lätt att glömma styrning, vilket kan leda till betydande kostnader och risker. Att förstå när, hur, varför och vilken ny teknik som ska introduceras i en organisation är avgörande för att både maximera dess möjligheter och minimera riskerna.

De nya teknologiernas unika egenskaper – olika tillämpningar, möjligheter och risker samt utmaningen att effektivt samordna mellan styrande aktörer – ställer nya krav på både styrning och riskhantering.

– Ett styrsystem som omfattar disruptiv teknik och främjar innovation men samtidigt identifierar och hanterar risker kommer att vara avgörande för en organisations förmåga att överleva på sikt, säger Magnus Sjöström, senior rådgivare inom digital transformation och innovation på KPMG i Sverige.

Rapporten presenterar bland annat en ram för styrning av ny teknik, och ger råd om hur ni går tillväga för att få det på plats.

Ladda ner rapporten: Are you ready for the next big wave?

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today