Så ser framtidens operativa IT-modell ut

Framtidens operativa IT-modell

De flesta organisationer befinner sig idag på en digital transformationsresa och utforskar ny teknik för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

1000

Kontakt

Magnus Sjöström

Partner Digital Transformation & Head of Alliances

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

CIO:er och andra ledande beslutsfattare har idag en stor utmaning i att möta efterfrågan och behovet av nya digitala lösningar i olika delar av verksamheten. Och när inte lösningarna finns i den egna verksamheten vänder sig många istället till externa leverantörer för att hantera behovet.

Som svar på detta väljer en del CIO:er att tillämpa så kallad multi-speed IT, att öka nyttjandet av agila metoder, eller att skapa helt fristående digitala enheter separerade från den traditionella IT-organisationen. Men detta är dock kortsiktiga åtgärder. Det som verkligen behövs är en helt ny verksamhetsmodell för IT, att bryta ner traditionella silos och ständigt utveckla kompetensen i den egna verksamheten.

Vi började introducera nästa generations operativa modell för IT under 2014 och har genom den identifierat tre nya roller för IT: Mäklaren, Integreraren and Dirigenten.

I den här artikelserien kommer du få ta del av tre fördjupande rapporter som tar en närmare titt på var och en av dessa roller, hur de fungerar och varför de är viktiga för att lyckas med det operativa IT-arbetet.

Framtidens operativa IT-modell

Del ett: Mäklaren

En framtida IT-verksamhet behöver kunna göra affärsverksamheten medveten om vilka nya möjligheter som finns tillgängliga och samtidigt kunna tygla och utnyttja det snabbt växande digitala ekosystemet för att snabbt leverera tekniska innovationer och digitala lösningar. För att lyckas med detta behöver ”mäklaren” fokusera på tre viktiga faktorer:

  • Proaktivt samarbete med affärsverksamheten för att gemensamt formulera behovet
  • Använda nya teknologier för att driva innovation
  • Främja och hantera en lösningsportfölj

I den här rapporten tittar vi på de nya positioner och färdigheter som krävs i framtidens IT-funktion och hur vissa nuvarande positioner behöver utvecklas, minska eller till och med tas bort. Rapporten täcker också nästa steg: hur dessa ändringar i IT-funktionen bör genomföras.

Ladda ner del ett av rapporten här (PDF)

Part two

Del två: Integrera

För många etablerade organisationer har disruptiv innovation främst använts för kundinriktade lösningar. För att optimera värdet av dessa investeringar krävs ofta att olika system integreras för att interaktionen och kundupplevelsen ska bli så smidig som möjligt.

Vid en integration finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. Bland annat att bevara integritet i systemet, behörighet och åtkomsthantering, att möta krav på säkerhet, att följa lagar och efterleva regelverk, samt rutiner kring katastrofhantering och kontinuitet i verksamheten.

I del två av vår analysserie i tre delar tittar vi på IT-funktionens integrerande roll för att möta tre viktiga behov:

  • Att modernisera viktiga befintliga applikationer för att minska barriärerna för och komplexiteten av en integration
  • Att införa en ny, öppen arkitektur som möjliggör ny utveckling och integration av nya flexibla funktioner
  • Att sätta upp ett kompetenscenter för att utbilda och stötta utvecklingsteam inom företaget med integrationsmetoder, verktyg och best practice

Ladda ner del 2 av rapporten här (PDF)

Part three

Del tre: Orkestrera

Dagens digitaliserade affärsmöjligheter bygger på en komplex portfölj av tekniska möjligheter som kommer från ett ständigt växande ekosystem. Komplexiteten i detta ekosystem kommer bara att öka.

Vi ser att nästa generations IT-funktion successivt förvandlas till en tjänstefunktion som levererar tjänster och säkerställer att kraven på prestanda, kostnadskontroll och kvalitet möts. Rollen innebär även att applikationer och data är säkra, följer alla regler och att verksamheten får ut maximal nytta. En viktig uppgift är att dölja komplexiteten och se till att kundens upplevelse ska vara smidig och enkel oavsett vilken tjänst de nyttjar. Det här kommer vara avgörande för att verksamhetens ökande förväntningar ska uppfyllas och en genuin avkastning på investeringen ska realiseras.

I den tredje och sista delen av våra analysserie tittar vi på hur IT-funktionens orkestrerande roll tar hand om fyra ansvarsområden:

  • skapa och hantera en uppsättning tjänster för användare
  • hantera leverantörsrelationer
  • skydda företaget
  • övervaka serviceleverans

Rapporten tittar även på de nya positioner och färdigheter som krävs i IT-funktionen, och nästa steg för att genomföra dessa förändringar.

Ladda ner del 3 av rapporten här (PDF)

Vill du veta vad som krävs för optimera IT-funktionen i er verksamhet så att ni bättre kan möta era specifika utmaningar? Missa inte våra kommande seminarier den 12 juni i Stockholm och 13 juni i Göteborg. Mer information kommer! 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Magnus Sjöström, Partner Digital Transformation & Innovation på KPMG Sverige, magnus.sjostrom@kpmg.se.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today