close
Share with your friends

Data & Analytics – Avancerad dataanalys

Data & Analytics – Avancerad dataanalys

Hur kan din organisation nyttja potentialen i data för att fatta bättre affärsbeslut och skapa kundvärde?

Hur nyttjar man potentialen i data för att fatta bättre affärsbeslut och skapa kundvärde?

Data driver innovation och förändring i världen i en hastighet som vi aldrig tidigare upplevt. De företag och organisationer som har den bästa förmågan att anpassa strategier, affärsmodeller och processer till en värld där förändring är ett normaltillstånd, är vinnarna nu och i framtiden.


I praktiken innebär det att de mest framgångsrika företagen och verksamheterna bygger sin framgång på att strukturerat fånga, lagra och använda data för att generera verksamhetsnytta, innovationskraft och framåtriktad affärsutveckling.


Den verkliga nyttan bakom begrepp som datadriven tillväxt, avancerad dataanalys och artificiell intelligens realiseras genom processen att göra data till insikt. I praktiken handlar det om att se och använda de möjligheter som finns tillgängliga inom modern informationsteknik i kombination med strukturerade innovations- och affärsutvecklingsmetoder och djup verksamhetsförståelse.


KPMG kan leda er genom denna process på ett strukturerat och väl beprövat sätt. Med våra globala metoder, modeller och stora samlade erfarenhet hjälper vi er att nå såväl kortsiktiga som långsiktiga affärs- och verksamhetsmål.


Genom att koppla samman olika former av data och datakällor uppstår nya infallsvinklar, relevanta beslutsunderlag och värdeskapande lösningar. Ett ökat användande av digital teknik leder inte bara till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapas.


KPMG är en långsiktig partner med global räckvidd, som kan stödja er genom processen att transformera affärsmodeller, processer och funktioner för att fullt ut bli moderna, digitala och datadrivna verksamheter. Vi kan exempelvis hjälpa er att:

  • utvärdera risker och möjligheter med digitalisering
  • arbeta fram en robust digitaliseringsstrategi
  • använda avancerad dataanalys för snabbare beslut och bättre styrning
  • nyttja potentialen i moln- och hybridbaserade plattformslösningarna som finns
  • kartlägga möjligheterna att effektivisera administrativa processer genom automatisering
  • undersöka möjligheterna att nyttja artificiell intelligens i er verksamhet

Varför ska du anlita KPMG?

  • Vi är en långsiktig partner som väger samman risk, kostnad och affärsnytta i vår rådgivning.
  • Vi är en global organisation med erfarenheter från liknande projekt över hela världen.
  • KPMG ligger i framkant inom området Data & Analytics. 

Kontakta oss