close
Share with your friends

Tjänstledigheten födde mobilspelet TimeWise

Tjänstledigheten födde mobilspelet TimeWise

När Jens Söndergaard och Martin Modig arbetade tillsammans på KPMG Transaction Services väcktes idén om att utveckla ett mobilspel ihop. En idé de valde att satsa på fullt ut med hjälp av sina erfarenheter från konsultrollen.

1000

Relaterat innehåll

”Som rådgivare ser man många olika typer av miljöer och hur olika företag ser ut. Det var spännande att se hur vi kunde omsätta det i praktiken”

När byggdes egentligen Gustav Adolfs kyrka? Var det innan eller efter Bellman komponerade sina visor? I mobilspelet TimeWise tjänar du på att ha en känsla för när historiska händelser inträffat och hur de förhåller sig till varandra. Spelet har utvecklats av KPMG-konsulterna Jens Söndergaard och Martin Modig.

Jens och Martin arbetade tillsammans på KPMGs avdelning Transaction Services när de fick en idé att utveckla en frågesport för mobilen. De ville testa någonting nytt och samtidigt få utlopp för både kreativitet och viljan att skapa något konkret. På KPMG arbetade de med att genomlysa företag i grunden. Erfarenheterna av att utföra finansiella såväl som operationella och kommersiella analyser gav en bra grund för att driva något eget. Jens hade jobbat tre och ett halvt år och Martin hade jobbat två och ett halvt år på KPMG när de tog beslutet att ansöka om tjänstledighet och satsa fullt ut på att utveckla appen.

Jens Söndergaard och Martin Modig på KPMG

Efter en noggrann kartläggning av marknaden och kortlivade funderingar på att eventuellt koda själva landade de i att det bästa vore att använda sina kunskaper i projektledning och leda ett team av kodare. Valet föll på ett team i Calcutta. Det blev många Skype-möten och vissa kulturella missförstånd, men trots det flöt arbetet på smidigt. Alla frågor i spelet har Martin och Jens skrivit själva.

Hur kom ni på idén?

– Som rådgivare levererar man mycket teoretiska resultat. Vi ville göra något eget, något man kan visa upp handgripligen. Att det föll på att utveckla just en frågesport berodde på att vi spelat mycket frågesport själva och noterat andra företags framgång på området samtidigt som vi såg en lucka på marknaden. Vi är båda vetgiriga och tycker oss se samma drag hos många i vår omgivning. Man gillar att lära sig saker och att utmanas kunskapsmässigt – gärna på ett underhållande sätt. Vi har även haft en rullande frågesportsturnering online på Transaction Services i flera år och sett vilket bra verktyg det är för att till exempel bryta hierarkier på en arbetsplats – det är roligt att se nyanställda spöa chefen i en omgång frågesport, säger Jens.

Vilka är er främsta målgrupp?

– Vi har dividerat mycket där och funderat kring vilka som främst spelar frågesport. Samtidigt har vi haft ambitionen att skapa ett spel som är relevant för så många som möjligt. Olika åldrar tycker nog olika epoker av historien är roliga och detta tillsammans med att frågorna är indelade i ämneskategorier ger en bra dynamik i matcherna. Farfar kanske har koll på Frank Sinatra och barnbarnet på Justin Bieber. Såsom spelet är uppbyggt är det viktigare att ha ett hum om hur olika saker relaterar till varandra tidsmässigt, än att ha detaljkunskap i olika frågor. Vi har haft som ambition att skriva informativa frågor som ger spelaren merkunskap om de olika historiska händelserna och ankare att hänga upp historien på. Vi hoppas att spelet bidrar till en större övergripande förståelse för vår historia, berättar Martin.

Vad hade ni med er från KPMG?

– Något vi lärt oss från KPMG är att kavla upp ärmarna och se till att jobbet blir gjort. Inställningsmässigt hade vi verkligen med oss den attityden att hugga i där det behövs. Kunskapsmässigt hade vi nytta av det vi lärt oss i olika projekt och vetskapen att man kan ta sig an ett okänt område och på kort tid skaffa sig en tillräckligt god förståelse för att dra välgrundade slutsatser. Som rådgivare ser man många olika typer av miljöer och hur olika företag ser ut, det var spännande att se hur vi kunde omsätta det i praktiken, säger Martin, och Jens fyller i:

– Vi hade också med oss små praktiska lärdomar från olika projekt; vikten av struktur, att sätta små mål längs vägen och att kunna ha fokus på det som är viktigt under varje fas – vad måste vara klart innan vi kan ta nästa steg?

Erfarenheten har även gett kunskap som är användbar nu när Jens och Martin är tillbaka på KPMG. Bland annat upplever de att de tänker ett steg längre både i analyser och kring hur viktigt det är att projekt leds så att alla förstår varför just den enskilde personens uppgift är viktig för helheten. Lärdomarna av att ha byggt något eget ger även möjlighet till fördjupade diskussioner med kunder och en förståelse för alla komplexa delar som finns i praktiken i ett företag.

Slutligen, vad har ni för tips till andra som går i liknande funderingar?

- Våga!
- Undersök marknaden noggrant
- Bygg en affärsplan, det är faktiskt både kul och lärorikt!

TimeWise finns för både Iphone och Android och har även möjlighet till turneringar, in och ladda ned för att utmana kollegorna på en avdelningsturnering! www.timewise-game.com

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan