close
Share with your friends

Tio viktiga regelverksutmaningar under 2018

Tio regelverksutmaningar under 2018

Eventuella förhoppningar om regelverkslättnader för finansföretagen infrias inte. Tvärtom behöver branschen ställa in sig på mer långtgående regleringar. KPMG listar de 10 viktigaste utmaningarna kopplade till nya regelverk som finanssektorn behöver hantera under 2018.

1000

Relaterat innehåll

Tio viktiga regleringsutmaningar 2018

Cybersäkerhet, riskhantering i förhållande till tredje part och den egna organisationens förmåga att anpassa kultur och beteenden är några av de viktigaste utmaningarna för den finansiella tjänstesektorn i år. Initierad styrning samt fortsatt utveckling av och anpassning till digitalisering och automatisering är avgörande för att effektivt kunna ta sig an utmaningarna. I takt med att organisationer digitaliserar allt fler processer ökar såväl känsligheten kring sekretess och dataskydd som riskerna för cyberattacker.

KPMG har tagit fram en rapport som lyfter de tio viktigaste regelverksutmaningarna i den finansiella tjänstesektorn under 2018. Rapporten ger från ett globalt perspektiv en djupare inblick i vilka utmaningar vi förutspår kommer att påverka och influera företagen, gällande såväl anpassning vid införande som vid utveckling av affärsverksamheten i den nya miljön.

De tio viktigaste regelverksutmaningarna är:

1. Cybersäkerhet och hantering av personuppgifter

2. Riskhantering, styrning och kontroll

3. Beteende och kultur

4. Att implementera regler på ett korrekt sätt 

5. Efterlevnad penningtvättslagen 

6. Strategiska samarbeten/konkurrens från nya aktörer 

7. Investerarskydd 

8. Datainsamling, -lagring och -analys   

9. Kapital och likviditet

10. Geopolitisk osäkerhet    


KPMG:s rapport Ten Key Regulatory Challenges for 2018 kan hjälpa företag i finanssektorn att allokera värdefulla resurser och investera rätt för att hantera riskerna på bästa sätt. Vi kommer under 2018 att ha ett geopoliskt osäkert läge samtidigt som den digitala utvecklingen driver framåt och skapar unika möjligheter. Genom att ta sig an utmaningarna kan de finansiella företagen styra sin utveckling i en mer effektiv och hållbar riktning och därmed lägga fokus rätt; att upprätthålla sitt förtroende på finansmarknaden och internt i sin egen organisation.

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan