close
Share with your friends

Starkt år för fintech-investeringar globalt – blockchain växer

Starkt år för fintech-investeringar globalt

Den höga investeringsnivån i fintech-sektorn höll i sig även under 2017 där blockchain och insurtech nådde rekordnivåer visar KPMG-rapporten Pulse of Fintech Q4 2017.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

KPMG Pulse of Fintech Q4 2017

Både insurtech och blockchain nådde nya rekordnivåer i mängd riskkapitalinvesteringar och affärer under 2017. Inom insurtech genomfördes 247 affärer till ett värde av 2,1 miljarder USD och blockchain genererade 512 miljoner USD. Blockchain fortsatte att växa inom flera geografiska områden. Ett exempel är Singapore där asiatiska banker och Singapores monetära myndighet (MAS) samarbetat för att utveckla en så kallad blockchain proof-of-concept (PoC) i syfte att effektivisera processerna för att lära känna kunderna.

– Den globala fintechmarknaden har utvecklats avsevärt de senaste åren, säger Ian Pollari, Global Co-Lead, KPMG Fintech. I takt med att fintechsektorn mognar har investerare flyttat fokus från att investera i syfte att experimentera till att söka värdeskapande möjligheter. Detta gäller särskilt för bolag som strategiskt fortsätter att investera i fintech för att bidra till den egna digitala transformationen.

2017 i korthet

• De totala globala fintech-investeringarna uppgick till 31 miljarder USD och låg därmed på samma nivå som 2016.

• Private Equity slog rekord med 139 affärer, motsvarande 17 miljarder USD.

• Riskkapitalinvesteringarna nådde tredje högsta nivån under decenniet.

• Medianfinansieringen för affärsänglar och företag som befinner sig i idéstadiet ökade under året jämfört med 2016, likaså gjorde det för företag som är i uppstartsfasen. Medianaffären för verksamheter i det senare skedet minskade däremot jämfört med 2016.

• Företags riskkapitalinvesteringar uppnådde rekordhöga 19 procent. Sammantaget har dock riskkapitalinvesteringarna globalt sjunkit betydligt år efter år. Under året investerades bara 5,4 miljarder USD jämfört med 9,6 miljarder 2016.

Q4 2017 i korthet

• Globala fintech-investeringar steg marginellt från 8,5 miljarder USD i kvartal tre till 8,7 miljarder USD under fjärde kvartalet.

• Affärsvolymen globalt inom fintech sjönk i kvartal fyra jämfört med kvartal tre, det gjorde även antalet riskkapitalinvesteringar samma period. Även om detta är märkbart, har nedgången inom fintech varit måttlig jämfört med affärer i andra teknologisektorer.

• De globala riskkapitalinvesteringarna sjönk något från kvartal tre till kvartal fyra.

• Exits inom fintech nådde en ny nivå på ca 2,4 miljarder USD. Det indikerar att vissa delsektorer inom fintech börjar mogna.

För djupgående information se rapporten nedan där vi lyfter fram viktiga händelser inom fintech:

-Vilka viktiga affärer har gjorts?

-Vilka utmaningar upplever branschen världen över?

-Vilka viktiga trender och insikter inom fintech finns i nyckelområden såsom USA, Europa och Asien?

Ladda ner rapport: KPMG:s rapport Pulse of Fintech Q4

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan