close
Share with your friends

EU-domstolen: Nederländska ränteavdragsregler är EU-stridiga

EUD: Nederländska ränteavdragsregler är EU-stridiga

EU-domstolen har meddelat dom i de s k X målen rörande de nederländska ränteavdragsreglerna.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

EU-domstolen har meddelat dom i de s k X målen rörande de nederländska ränteavdragsreglerna. Särskilt intressant för svenskt vidkommande är domen i mål C 398/16 där EU-domstolen bekräftar att de nederländska ränteavdragsreglerna strider mot etableringsfriheten. Ett nederländskt moderbolag, som lånat från ett svenskt koncernbolag för att göra ett kapitaltillskott till ett italienskt dotterbolag, fick inte göra avdrag för räntan på lånet. Samtidigt skulle avdrag ha fått göras om dotterbolaget hade haft hemvist i Nederländerna (och kunnat ingå i en nederländsk skattegrupp). Enligt EU-domstolen utgör de nederländska reglerna en inskränkning av etableringsfriheten som inte kan rättfärdigas.
 

Reglerna i fråga har likheter med de svenska ränteavdragsreglerna och det finns fog att hävda att domen kan utgöra stöd för att även de svenska reglerna är EU-stridiga. Se vidare Euro Tax Flash.

 

Kontakt:

Caroline Väljemark
+46 31 61 48 60
caroline.valjemark@kpmg.se


Jörgen Graner
+46 8 723 97 90
jorgen.graner@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today