close
Share with your friends

Fem sätt att optimera global rörlighet för dina medarbetare

Fem sätt att optimera global rörlighet för medarbetare

Många företag står idag inför utmaningen att lyckas behålla de allra bästa medarbetarna. Ett sätt som blir allt vanligare, är att erbjuda medarbetarna möjligheten att jobba utomlands en tid. Men vad innebär detta i praktiken för företaget och vilka är de vanligaste funderingarna som anställda har?

1000
Petter Frödeberg

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Fem sätt att optimera global rörlighet för dina medarbetare

Traditionellt sett har rollen som ansvarig för utlandsuppdrag och utbyte på ett företag ofta handlat om att se till att medarbetaren kommer till rätt plats, i rätt tid och minimera risken för problem med formalia och administration. Men även om dessa hygienfaktorer är fortsatt lika viktiga för en fungerande process, har många företag nu börjat anta ett mer strategiskt förhållningssätt till global rörlighet – även kallat mobility.


– I takt med att arbetsmarknaden stramas upp och resurser omfördelas blir det allt viktigare att allokera en budget för global rörlighet. Med en tydlig strategi för mobility skapas ett värde som också är hållbart på sikt. Ett väl fungerande mobilityprogram ger företaget bättre förutsättningar att utveckla och behålla medarbetare samtidigt som ni möter resursbehoven både lokalt och globalt, säger Petter Frödeberg, ansvarig för KPMG:s tjänster inom Global Mobility Services. 


Fem sätt att förbättra ditt globala mobilityprogram:


1. Bryt ner silos
Se till att HR, ekonomi, utbildning och affärsområden arbetar tillsammans för att utveckla en mobilityprocess som stöttar verksamhetens mål och samtidigt bidrar till medarbetarens utveckling.

2. Främja rörlighet från toppen och ner
Chefer och ledningsgrupper måste samarbeta för att integrera mobility i planering och successionsledning. Om högpresterande, framtida ledare är öronmärkta för internationella uppdrag, kommer ledningen med stor sannolikhet att visa ett större intresse att driva igenom ett globalt mobility-program.

3. Dela möjligheter med millenials
Genom att tidigt identifiera medarbetare med stor potential och erbjuda dem ett internationellt uppdrag tidigt i karriären, stödjer ni både deras utveckling och skapar lojalitet. Skapa internationella roller anpassade för juniora medarbetare och överväg att upprätta ett formellt program för att främja internationella rotationer varje år. Om ni till exempel upplever periodvisa arbetstoppar kan ni också skapa ett utbytesprogram för kortare perioder.

4. Erbjud incitament 
Tjänster i populära städer såsom New York och London är begränsade. Frågan är därför hur ni kan inspirera kandidater att välja andra destinationer? Traditionellt har de flesta organisationer erbjudit ekonomiska incitament, men det gör dessa placeringar mycket kostsamma och förbättrar inte nödvändigtvis uppdraget långsiktigt. Ett alternativ kan istället vara att ha andra städer i åtanke. Människor som tjänstgör i utvecklingsländer brukar till exempel uppskatta möjligheten att på arbetstid stödja en lokal verksamhet några dagar per månad.

5. Förstå vad din personal behöver och erbjud det
Många organisationer börjar erbjuda sina medarbetare mer flexibla arbetsplatsvillkor. Här kommer några exempel på hur ni kan tillmötesgå medarbetares önskemål och samtidigt hålla koll på kostnaderna:

- Lär känna medarbetarna och skapa god förståelse för deras behov och önskemål
- Anpassa era policys utifrån människor och marknader
- Analysera och använd data för en djupare insikt i var kostnader och värden skapas för ditt mobility-program
- Uppdatera policys regelbundet, minst vart tredje år


– Att hantera ersättningar, deklarationer och andra omkostnader blir både dyrare, svårare och mer tidskrävande. Genom våra tjänster kan vi bland annat förenkla de administrativa processerna så att ni kan hantera lokal och global arbetskraft både effektivare och säkrare. Oavsett om ni överväger expansion eller att flytta till en ny stad, ett förvärv eller att optimera processer för befintlig personal, kan vi hjälpa er på vägen, säger Petter Frödeberg.


50 vanligaste frågorna från medarbetare
 

Attraktivitet, effektivitet och resursoptimering står högt i kurs för företag när det gäller möjligheterna med global rörlighet men vad är egentligen viktigast för medarbetaren själv? KPMG listar här de 50 vanligaste frågorna om utlandsuppdrag samt hur du som arbetsgivare kan hjälpa dina medarbetare i processen: 

Employees’ 50 most common concerns about an assignment abroad (pdf)

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan