close
Share with your friends

Global Automotive Executive Survey 2018

Global Automotive Executive Survey 2018

KPMG:s undersökning bygger på intervjuer med ledande befattningshavare inom fordons- och teknikindustrin samt konsumenter från hela världen.

KPMG:s undersökning bland ledande befattningshavare inom den globala fordonsindustrin.

I takt med att fordonstillverkare tappar mark mot andra stora teknikföretag kommer fordonsindustrin konsolideras allt snabbare genom fler strategiska samarbeten. Det visar årets upplaga av KPMG:s rapport Global Automotive Executive Survey 2018.

Andelen fordon tillverkade i Västeuropa kommer att minska markant och uppemot hälften av alla traditionella återförsäljare kommer att ha försvunnit från marknaden år 2025. Samtidigt fortsätter fordonstillverkare att tappa marknadsandelar på marknaden för teknikföretag; 2010 stod de 50 största fordonstillverkarna tillsammans för 40 procent av marknaden för de 15 största teknikföretagen. Idag står de endast för 20 procent. Detta gör att strategiska samarbeten mellan de stora fordonstillverkare och andra aktörer inom teknik blir allt viktigare för fordonsindustrins överlevnad på sikt, visar KPMG:s undersökning.

KPMG:s trendrapport ”Global Automotive Executive Survey 2018” bygger på intervjuer med närmare 1 000 ledande befattningshavare inom fordons- och teknikindustrin samt cirka 2 500 konsumenter från hela världen. På KPMG:s digitala interaktiva plattform kan du bland annat utforska trender och filtrera resultat utifrån olika demografiska perspektiv.

Några av de viktigaste resultaten i GAES2018

  • Över häften av de ledande befattningshavarna inom fordons- och teknikindustrin är säkra på att antalet bilhandlare kommer att ha minskat med 30–50 procent år 2025.
  • Mer än 80 procent av befattningshavarna är övertygade om att bil- och förardata blir de viktigaste komponenterna i bilindustrins affärsmodell i framtiden.
  • Hela 85 procent av de ledande befattningshavarna och tre av fyra konsumenter anser att data- och cybersäkerhet är en förutsättning för att konsumenterna ska vilja köpa en bil i framtiden.
  • Hälften av de ledande befattningshavarna räknar med att diesel kommer att finnas kvar inom den närmaste framtiden. Men två av tre konsumenter, och i Västeuropa till och med 70 procent, har en annan syn på detta.
  • Antalet bildelningstjänster växer i bl a Tyskland, men utgör fortfarande bara en försumbar andel av ekonomin. Dock uppger 55 procent av bilförarna att de kan tänka sig avstå att äga en egen bil om det fanns fler bildelningstjänster som också var enklare att använda.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today