close
Share with your friends

Så lyckas du i en tid av förändring – tre råd till företagsledare inom bank och finans

Så lyckas du i en tid av förändring

Företagsledare inom bank och finans spår fortsatt tillväxt framöver men är medvetna om att den höga förändringstakten på marknaden kräver nya sätt att tänka och agera. Det visar KPMG:s undersökning Outperform in an age of disruption där över 300 vd:ar inom finanssektorn medverkat.

1000

Kontakt

Mårten Asplund

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Tre tips till företagsledare inom bank och finans

Studien visar tydligt att företagsledare i bank- och finanssektorn ser positivt på tillväxtutsikterna för sina bolag. Hela 81 procent av de tillfrågade uttrycker gott självförtroende på kort sikt. Många av de tillfrågade upplever dock att deras affärer förändras och uttrycker oro över geopolitiska risker och utmaningar kopplat till exempelvis ny teknik och digitalisering.

– Även om skälet till oro är befogat med tanke på hur snabbt företagsklimatet förändrats på bara ett decennium, är det viktigt att många bolag inom bank, finans- och försäkringsbranschen påbörjat sin förändringsresa för att bemöta dessa utmaningar, säger Mårten Asplund, Head of Financial services på KPMG Sverige.

I branschen försöker man nu förstå hur disruption och nya aktörer påverkar affärerna. Den stora utmaningen ligger bland annat i att hålla sig relevant för kunderna och många arbetar hårt med att hitta nya modeller och plattformar för tillväxt. Det handlar t ex om att digitalisera och automatisera processer men även om att attrahera och behålla talanger och aktivt arbeta med företagskulturen i organisationen.

Vi kommer få se ännu fler samarbeten, främst med fintech-startups, som tillför idéer och ökar de traditionella bolagens relevans på marknaden. Dessa kan också ge upphov till helt nya produkter och tjänster i vissa fall. Det blir också allt viktigare att noggrant lyssna in kunderna och använda data för att få inblick i kundernas önskemål och behov.


Tre nyckeltips för att lyckas i förändring:


1. Se möjligheterna med förändring och disruption
Identifiera och följ noga förändringar på marknaden och arbeta både inom och utanför organisationen för att förstå hur dessa trender kommer att påverka verksamheten. Använd observationerna till att syna befintliga metoder och arbetssätt – kan insikterna skapa nya möjligheter?

2. Främja en innovativ företagskultur
Ta reda på hur ni tar hand om idéer i din organisation. Vilken typ av klimat har ni? Fundera sedan på hur ni kan implementera ett mer strukturerat sätt att arbeta med innovation i företaget. Har ni rätt kompetens inom innovationsledning? Finns en tydlig strategi och processer för innovationsarbete?

3. Lyssna på kunderna
Arbeta med partners över värdekedjan för att förstå, tolka och agera på kunders behov och önskemål. Fråga kontinuerligt; hur kan vi bli mer relevanta? Hur hjälper de beslut vi fattar våra kunder? Se också till att skapa användbara insikter genom tillgänglig data.

 

Vill du ha råd om hur ditt bolag bäst möter nästa års utmaningar? Kontakta oss!
 

Ladda ner studien Outperform in an age of disruption 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today