close
Share with your friends

My Dream Now – möten som inspirerar till jobb och drömmar

Möten som inspirerar till jobb och drömmar

Sedan tre år tillbaka samarbetar KPMG med My Dream Now vars vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Vi intervjuade grundaren Jonas Bygdeson om varför det är så viktigt att ge unga förebilder i arbetslivet – och för arbetsgivare att vidga perspektiven.

1000

Relaterat innehåll

”Det är så här talang ser ut i Sverige idag”

Steget från utbildning till yrkesliv kan ibland kännas långt. Sedan hösten 2015 är KPMG partners till det sociala företaget My Dream Now där medarbetare får möjligheten att engagera sig som coacher – och förebilder – för skolelever med särskilt fokus på utsatta områden. Sedan starten har drygt 30 medarbetare från Stockholm och Göteborg engagerat sig som klasscoacher med syftet att få ungdomar att se sin egen potential och inse att det finns möjligheter i arbetslivet.

– Många unga växer upp i områden där det är lite högre arbetslöshet. Områden med stor potential men där unga inte får möjlighet att nå sin potential. Om man inte har förebilder i arbetslivet kan man sakna motivation i skolan – för man vet inte vad skolan ska leda till, berättar Jonas Bygdeson, grundare av My Dream Now.

Genom My Dream Now får eleverna lära sig mer om vilka yrken som finns och att det finns olika vägar att nå dit. Men samarbetet innebär även viktiga insikter för klasscoacherna.

– Man kan ha förutfattade meningar om vissa förorter, men när man kommer dit inser man att det är så här talang ser ut i Sverige idag. Att få ett personligt möte och känna att här gav jag eleven någonting. Mötena ger också viktiga perspektiv och nya sätt att tänka kring hur vi rekryterar och hur vi tänker kring våra kunder. Så det är värdefullt både på ett personligt plan och för företag, säger Jonas.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan