Video: Göran Persson förklarar betydelsen av skatt | KPMG | SE
close
Share with your friends

Video: Göran Persson, f d statsminister förklarar betydelsen av skatt

Video: Göran Persson förklarar betydelsen av skatt

Göran Persson f d statsminister redogör för sin syn på skatt: Skatt är en avgörande faktor för ett hållbart samhälle. Det är viktigt att vi har ett enkelt fungerande skattesystem utan en massa olika regler för olika verksamheter. Företagsskatterna i Sverige ska vara konkurrenskraftiga men vi kan inte hamna i ett läge där vi konkurrerar om de lägsta skatterna inom Europa. Därför är det viktigt med en ständigt pågående skattereform som innehåller ett europeiskt inslag.

1000

Relaterat innehåll

Göran Persson, f d statsminister som numera presenterar sig själv som bonde, avrundade Stora Skattedagen den 9 november med en analys av den ekonomipolitiska situationen idag.

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka