close
Share with your friends

Tingsrätten på KPMG:s linje i HQ-dom

Tingsrätten på KPMG:s linje i HQ-dom

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i tvistemålet avseende HQ. HQ AB har stämt bland andra den tidigare styrelsen, huvudansvarige revisorn och KPMG på skadestånd.

1000

Relaterat innehåll

”Tingsrätten har ogillat HQ:s talan, vilket är tillfredsställande” säger advokat Torgny Wetterberg.

Bakgrund

KPMG var revisorer i HQ AB och HQ Bank. I slutet av sommaren 2010 återkallade Finansinspektionen tillståndet för HQ Bank.

KPMGs inställning är att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Den statliga Revisorsinspektionen som är granskande myndighet har tidigare gjort en ingående och omfattande prövning av revisionen av HQ AB och HQ Bank, och funnit att revisionerna av HQ och HQ Bank var utförda i enlighet med god revisionssed.

För mer information kontakta:

Torgny Wetterberg, juridiskt ombud, A1 Advokater, 072-236 39 06, torgny.wetterberg@a1advokater.se.

Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG, 070-876 24 53, bjorn.bergman@kpmg.se.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan