close
Share with your friends

Snart införs månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå

Månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå införs

De nya reglerna innebär att arbetsgivare varje månad ska redovisa utbetald ersättning för arbete och gjort skatteavdrag per anställd. Reglerna införs i två steg med start 1 juli 2018. Det är bra att se över rutinerna i god tid innan reglerna börjar gälla.

1000

Kontakt

dekorbild

Senior Manager

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

De nya reglerna innebär att arbetsgivare ska redovisa utbetald ersättning för arbete och skatteavdrag per anställd varje månad, istället för i en årlig kontrolluppgift som det är nu. 

Det är viktigt att som arbetsgivare se över sitt lönesystem i god tid för att säkerställa att de nya uppgifterna kan redovisas till Skatteverket på ett korrekt och smidigt sätt.

Införande i två steg

Arbetsgivardeklaration på individnivå införs i två steg:   

  • Den 1 juli 2018 blir de företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda skyldiga att lämna uppgifter enligt de nya reglerna.       
  • Den 1 januari 2019 införs sedan reglerna för alla företag, med eller utan personalliggare. 

Vad förändras?

I dagsläget sker månatlig redovisning av ersättningar och skatteavdrag på totalnivå för verksamheten och på individnivå i den årliga kontrolluppgiften som lämnas in efter inkomstårets utgång. Med de nya reglerna ska uppgift om utbetald ersättning för arbete och gjort skatteavdrag redovisas per betalningsmottagare varje månad.

Utbetald ersättning för arbete på vilken arbetsgivaravgifter inte ska betalas och skatteavdrag inte göras redovisas inte i arbetsgivardeklarationen, utan som tidigare i kontrolluppgift.  

Redovisning i arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift av utbetalda räntor, utdelningar och sålda värdepapper kommer inte ändras. 

Redovisning till Skatteverket

Senast den 31 januari 2019 ska alla arbetsgivare - precis som tidigare - ha lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket för inkomståret 2018. När de nya reglerna börjar gälla fullt ut den 1 januari 2019 ska kontrolluppgift inte längre lämnas för de inkomster och gjorda skatteavdrag som redan redovisats i arbetsgivardeklarationen på individnivå.  

Redovisade uppgifter på individnivå kommer att finnas tillgängliga för varje betalningsmottagare på Skatteverkets webbplats under Mina sidor. På så sätt kan betalningsmottagaren kontrollera vilka uppgifter som redovisats av utbetalaren.

Vilka företag påverkas?

Alla företag där avgiftspliktig ersättning för arbete utbetalats och/eller skatteavdrag har gjorts, påverkas från och med januari 2019. Oavsett hur många anställda företaget har.

Text: Johanna Holmersson

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today