close
Share with your friends

GDPR + Robotics = enkelt, säkert och kostnadseffektivt

GDPR + Robotics = enkelt, säkert och kostnadseffektivt

Med hjälp av Robotic Process Automation (RPA) går det att automatisera enkla och administrativa, men ofta mycket tidskrävande manuella sysslor.

1000
Magnus Sjöström

Partner, Digital Transformation & Innovation

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

GDPR + Robotics = enkelt, säkert och kostnadseffektivt

I kölvattnet av GPDR – de nya reglerna för hur data får lagras, användas och hanteras – skapas mer administration, nya rutiner och fler arbetsuppgifter. Många känner också stress och osäkerhet över att göra misstag som kan bli kostsamma. För att hjälpa våra kunder hantera dessa utmaningar har vi på KPMG tagit fram en modell som avsevärt förenklar dessa arbetsuppuppgifter.

Essensen i GDPR handlar om ökad transparens i företags hantering av personuppgifter, där vissa krav slår hårt mot både processer och IT-stöd, exempelvis individers ”rätt att bli bortglömd och rätt till tillgång”. Det innebär att ni som verksamhet, på kort tid, dels måste kunna presentera all data ni har om en användare och dels radera den ur samtliga system och databaser, samt därefter bevisa att så är gjort. Men hur ska rutinerna för hanteringen se ut i praktiken?

Vi träffar många företag och organisationer som, precis som ni, brottas med att sätta upp nya rutiner i kamp mot klockan. För oavsett vilken hantering som väljs kommer processer där personuppgifter hanteras behöva förändras och även beskrivas i detalj. Vi ser att många företag väljer att sätta upp manuella rutiner, vilket blir tids- och resurskrävande i det dagliga arbetet och är dessutom inte skalbart. Alternativt implementeras avancerade API-baserande system, vilka är både kostsamma och tidskrävande, och sannolikt inte kommer hinna sättas i produktion innan GDPR träder i kraft.

Men – det finns en smidigare lösning som varken kräver manuellt arbete eller överdrivet kostsamma system.

Så kan Robotics förenkla hanteringen av GDPR

Med hjälp av Robotic Process Automation (RPA) går det att automatisera enkla och administrativa, men ofta mycket tidskrävande, manuella sysslor. Till exempel rutinerna och administrationen kring GDPR.

Att ta fram en prototyp på en RPA-enabled process tar cirka 3-4 veckor. Lösningen är snabbt skalbar och kostar inte mer än att den både kan användas temporärt eller som en fast applikation.

Så – vill ni snabbt komma i ordning innan GDPR träder i kraft i maj 2018? Ring oss.
KPMG:s experter kan hjälpa till med ert GDPR-arbete och se till att ni får en smidig, säker och kostnadseffektiv hantering framåt.
 

För mer information, vänligen kontakta:


Magnus Sjöström, Practice Leader, Digital Transformation & Innovation KPMG Sverige, magnus.sjostrom@kpmg.se, 070-875 70 62

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today