Direktrapport från COP23 – både hopp och frustration på klimatmötet

Direktrapport från globala klimatmötet COP23

Klimatkonferensen COP23 pågår den 6-17 november i tyska Bonn – under de två veckorna samlas representanter för över 190 länder för att förhandla kring hur klimatförändringen i världen ska hejdas. Per Norberg, rådgivare inom hållbarhetsfrågor på KPMG, följer diskussionerna på plats.

1000

Relaterat innehåll

Kan du berätta kort om stämningen på klimatmötet?

– Generellt optimistisk och hoppfull, dock inte utan en viss frustration under ytan. Det alla vill är att dessa klimatkonferenser ska leda till samma känsla av genombrott som COP21 i Paris gav, men det förutsätter att ett gediget arbete har gjorts lång tid i förväg och att byråkratin har gått sin gilla gång. Det går heller inte att skaka av sig känslan att många seminarier säger samma sak. KPMG:s globala chef för hållbarhet, José Luis Blasco från KPMG Spanien, konstaterade att ”I have the strange feeling of attending the same event in every room here at COP23. Alarm about the situation, a collection of small efforts and a claim for a greater ambition” vilket sammanfattar situationen väldigt väl, säger Per Norberg, hållbarhetsexpert på KPMG Sverige.

Direktrapport från COP23 av KPMGs Per Norberg – både hopp och frustration på klimatmötet

Hur skulle du själv sammanfatta dina övergripande intryck av COP23?

– Först och främst att jag aldrig varit på ett event med en så hög koncentration av beslutsfattare, företagsledare och eldsjälar där nästan alla verkar rörande överens om vilken riktning världen måste röra sig i. Närheten till beslutsfattare och möjligheten att ställa direkta frågor till dessa är också något jag aldrig har upplevt förut. Det finns dessutom ingen hejd på alla fantastiska initiativ, människor och förslag som presenterar och presenteras. Men, det känns som att COP23:s besökare redan är ombord på klimattåget – det är beslutsfattarna som inte är här som oroar.

Vilken roll spelar KPMG, både globalt och ur svensk synvinkel, på COP23? Hur ser våra aktiviteter ut på plats?

– KPMG har sammanlagt haft ett tiotal representanter på plats under de här veckorna. Vi har alla deltagit på olika sätt där t.ex. Brasiliens representant är direkt involverad i förhandlingarna medan jag från Sverige främst är med för att bevaka utvecklingen inom området. Flera av KPMG:s representanter har även deltagit i och modererat paneler inom områden som hållbarhetsrapportering, förnybar energiproduktion samt finansiering av klimatanpassning, berättar Per Norberg.

Tre tydliga huvudteman/frågor under COP23

Två veckors diskussioner och möten innebär självklart ett enormt brus av frågeställningar och ämnen. Vi bad därför Per Norberg lista vilka tre huvudfrågor eller reflektioner han själv identifierat under årets konferens:

 

  • Samarbete. ”I stort sett varje seminarium för samman representanter från det offentliga, civilsamhället och näringslivet. Det är inte bara intranationella samarbeten utan även internationella samarbeten som diskuteras. Skärningspunkterna mellan internationellt utvecklingssamarbete och hållbarhet är otroligt många och påtagliga och behovet av den privata sektorn för att nå målen i Parisavtalet understryks konstant av alla parter. FN:s globala mål för hållbar utveckling har gått från att vara en spännande kommunikationsfråga till att vara en konkret grundplåt för vad världen måste uppnå innan 2030.”

 

  • Konsekvent och pålitlig lagstiftning. ”Ett annat vanligt förekommande tema är behovet av konsekvent och pålitlig lagstiftning globalt kring klimatfrågan – detta för att företag och andra organisationer ska veta hur lagstiftare ser på vägen framåt mot målen i Parisavtalet. Många paneldebatter tar gång på gång upp behovet av ett globalt pris på växthusgasutsläpp och en pålitlig lagstiftning för att företag ska kunna ta investeringsbeslut för framtiden. Behovet av finansiering för att minska risken för klimatförändringar och för att anpassa oss till de klimatförändringar som redan sker är enormt och för att kapital ska kunna flöda från finansiärer till projekt behöver det legala landskapet anpassas.

 

  • USA. ”Något som skapat stora rubriker är USA:s beslut att ändra temat på ett av sina sidoevenemang från att fokusera på ren och förnyelsebar energi till att handla om fossila bränslen och kärnkraftens roll i deras energisystem. Ambitionen att lämna Parisavtalet ligger som ett mörkt moln över förhandlingarna, men eftersom det tar ett antal år att träda ur fortsätter allt nästan som vanligt. De amerikanska representanter som varit mest tongivande är nuvarande och tidigare guvernörer, t.ex. Jerry Brown och Arnold Schwarzenegger från Kalifornien som understrukit att USA:s arbete inte stannar på grund av den federala administrationens attityd, det är bara ett tillfälligt hinder.”

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today