close
Share with your friends

Dags för inköp av julgåva till anställda och kunder?

Dags för inköp av julgåva till anställda och kunder?

Gör rätt och undvik beskattning och förlorad avdragsrätt.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Som arbetsgivare och företagare kanske du börjat fundera över årets julgåvor till anställda och kunder. Då kan det vara bra att känna till att det finns vissa skattemässiga regler att förhålla sig till. Vad är egentligen avdragsgillt för företaget och när kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning?
 

Julgåva till anställda

För att en julgåva till en anställd ska vara skattefri får den kosta max 450 kr inklusive moms. Det är marknadsvärdet inklusive moms som inte får överstigas d v s om företaget köpt in många varor/gåvor och därmed erhållit rabatt så är det inte inköpspriset som är avgörande utan marknadspriset d v s vad det skulle kostat den anställde att köpa motsvarande vara.

Om du håller dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julgåvan. Detta innebär att om du däremot köper en dyrare julgåva – om den så bara kostar 451 kr – ska julgåvans hela värde förmånsbeskattas hos den anställde. Företaget får då inte lyfta moms på kostnaden men kostnaden blir avdragsgill såsom lönekostnad. Det blir dock lite dyrare eftersom företaget dels inte kan lyfta momsen, dels måste betala arbetsgivaravgifter på värdet.


Gåva till välgörenhetsorganisationer

De senaste åren har det blivit populärt att istället för att ge de anställda varsin julgåva skänka värdet eller del av värdet till välgörenhetsorganisationer ex. Röda Korset, Cancerfonden. Om den anställde får möjlighet att själv välja till vilken organisation pengarna ska skänkas anses den anställde ha förfogat över pengarna och således fått lön vilket innebär att den anställde ska beskattas för värdet.

Om företaget självt väljer att skänka pengar till en välgörenhetsorganisation och således informera de anställda om att ”årets julgåva kommer att skänkas till organisationen X” har den anställde inget inflytande över gåvan och ska då heller inte beskattas för värdet. Företaget får dock inget avdrag för gåvan eftersom den inte anses vara affärsmässig.


Julgåva till kunder

Det är inte ovanligt att företag överlämnar gåvor till kunder, leverantörer och andra affärskontakter i samband med julhelgen. Sådana gåvor är normalt inte avdragsgilla.

Det är däremot möjligt att få avdrag för gåvor till kunder vid representation i samband med affärsförhandlingar. Om en affärsförhandling äger rum i anslutning till julhelgen är det därför inget som hindrar att man överlämnar en gåva i samband med förhandlingen. Avdrag medges då för varje gåva – enligt Skatteverket – med högst 180 kr exklusive moms per person.

Ett företag kan även få avdrag för reklamgåvor till kunder och leverantörer. Gåvorna bör dock utgöra produkter från företagets eget sortiment eller bestå av enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp. Att det beloppsmässiga avdraget för reklamgåvor måste avgöras i varje enskilt fall har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i RÅ 2010 ref 33. I det aktuella fallet godtogs 350 kr inklusive moms per gåva. Men avdrag på betydligt lägre belopp har vägrats i andra fall.
 

Gåva till kund – när riskerar en gåva att ses som en muta?

Men glöm inte att julgåvan till kund kan komma att ses som en muta. Var gränsen går mellan julgåva och muta kan vara knepigt att bedöma.

För att en gåva ska betraktas som otillbörlig krävs inte att någon tar emot denna. Det räcker att någon godtar ett löfte om en gåva. Det kan alltså räcka med att den som utlovas en gåva inte tydligt nog avvisar detta erbjudande. Det behöver inte vara fråga om särskilt stora belopp för att någon ska bli fälld, enligt flera rättsfall räcker det med ett belopp på 200-300 kr för att en gåva ska anses vara otillbörlig. I vissa fall har beloppet även varit betydligt lägre. Det är således inte beloppet som sådant som är avgörande utan sammanhanget. Till exempel vem gåvan ges till, relationen mellan givare och mottagare, gåvans karaktär och om det pågår en upphandling eller annan myndighetsutövning. Att lämna gåva till verksamma vid en upphandling eller annan myndighetsutövning är alltid otillbörligt.
 

Kontakta mig om du har frågor om ovan så ska jag hjälpa dig att göra rätt.


Marie Enander
+46 8 723 95 44
marie.enander@kpmg.se


Läs mer

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan