Byggbranschen visar fortsatta problem med effektivitet - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Byggbranschen har fortsatta problem med effektivitet i leveranserna

Byggbranschen visar fortsatta problem med effektivitet

Hälften av byggbolagen uppger att deras projekt inte har genomförts enligt plan under de senaste tre åren. Majoriteten av dem tror inte att branschen har förmåga att leverera projekt i tid och enligt budget. Det visar en global studie från KPMG.

1000

Relaterat innehåll

De senaste årtiondena har framsteg gjorts när det gäller leverans av stora byggprojekt, till exempel vad gäller nya byggtekniker, förbättrade processer för säkerhet samt riskhantering. Trots detta visar byggbranschen fortfarande på en oförmåga att öka produktiviteten, att förbättra kvaliteten och att minska antalet problemprojekt.

KPMG:s undersökning visar att branschen är mycket intresserad av den potential som ny teknik innebär, men att företagen inte riktigt vet var de ska investera för att få ut maximal effekt. Hela 93 procent anser att teknik och innovation kommer att förändra deras verksamheter rejält, men endast 5 procent anser att det egna företaget har en mycket hög teknisk mognadsgrad. Färre än en av tio använder regelbundet innovationer som mobila plattformar, avancerad dataanalys, robotteknik eller digital arbetskraft.

– De företag som väljer att investera i rätt modern teknik kan få mycket stora effekter på sitt resultat. Undersökningen visar emellertid att branschens aktörer är oerhört entusiastiska inför den digitala revolutionen, men att de inte vidtar tillräckliga åtgärder för att kunna utnyttja dess potential, säger Peter Dahllöf, Branschansvarig revision fastighet och bygg på KPMG Sverige.

genrebild byggbranschen kring rapport om effektivitet i leveranserna

Färre än hälften av de svarande uppger att deras företag har tagit fram någon data- eller teknikstrategi, vilket är ytterligare ett tecken på att branschen har svårt att ta till sig den moderna tekniken.

Samtidigt som andra branscher har lyckats öka produktiviteten under de senaste decennierna har byggbranschen generellt stått still. Resultatet visar att både byggföretag och projektägare måste titta närmare på de tre viktiga faktorerna styrning, människor och teknik.

– Det handlar inte bara om att utveckla dessa områden, utan också om att skapa kopplingar mellan dem. Standardisering och optimering är visserligen viktiga mål, men de kan i sig inte skapa de förändringar som krävs. Om företagen ska lyckas måste de effektivisera byggprocessens alla delar och skapa en helt integrerad digital strategi. De måste få med sig medarbetarna och bygga en kultur som välkomnar ny teknik samtidigt som de bedriver en sund projektledning utifrån bevisat effektiva metoder, säger Peter Dahllöf.

 

Ladda ned: Läs rapporten om byggbranschen i sin helhet (PDF)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Dahllöf, Branschansvarig revision fastighet och bygg KPMG Sverige, peter.dahllof@kpmg.se, 070-655 96 20

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige, bjorn.bergman@kpmg.se, 070-876 24 53

Om KPMG Global Construction Survey 2017

Make it or break it – Global Construction Survey 2017 är en undersökning bland 201 ledande befattningshavare från stora projektägare samt bygg- och anläggningsföretag. Rapporten undersöker branschens syn på styrning, människor och teknik. Det här är elfte året som rapporten genomförs av KPMG, och den innefattar både privata företag och offentliga organ, med projektägare från många olika branscher, bland annat energi och naturresurser, teknik samt hälso- och sjukvård.

Här hittar du filmer och utdrag ur den globala rapporten

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan