close
Share with your friends

Borde ni också byta till K3 i årets årsredovisning?

Borde ni också byta till K3 i årets årsredovisning?

I och med ändringarna i årsredovisningslagen har även K-regelverken uppdaterats. För många mindre företag finns fördelar med att välja K3 istället för K2 i årets årsredovisning.

1000

Kontakt

Caisa Drefeldt

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

I och med ändringarna i årsredovisningslagen har även K-regelverken uppdaterats. För många mindre företag finns nu fördelar med att välja K3 istället för K2 i årets årsredovisning.

Alla företag som upprättar en årsredovisning måste välja mellan regelverken K2 och K3. Båda regelverken uppdaterades år 2016 till följd av ändringar i Årsredovisningslagen. Några krav har skärpts i K2, samtidigt som lättnader har gjorts i K3. Detta innebär att det nu finns anledning att se över sitt val. 

För många mindre företag kan det vara en fördel att byta till K3.

Förändringar i K2 och K3

Några av de större förändringarna i K2 och K3 är:

  • Skärpta regler kring kostnadsföring respektive aktivering i K2
    I K2 skärps reglerna kring vad som ska kostnadsföras och vad som ska aktiveras avseende tillkommande utgifter på byggnader – alltså vad som ska bokföras som en kostnad och vad som ska skrivas av. Utgångspunkten är den ursprungliga prestandan, det vill säga ursprungligt skick när huset var nybyggt. Allt som inte höjer den ursprungliga prestandan ska kostnadsföras omedelbart. Dessutom kräver K2 att om ett företag utnyttjar det utvidgade reparationsbegreppet* och yrkar avdrag för utgifter som är aktiverbara enligt K2, ska företaget kostnadsföra utgiften. Detta eftersom man vill uppnå en samstämmighet mellan redovisning och beskattning.I K3 är det precis som tidigare komponentavskrivning som ska tillämpas. Det innebär att en stor del av de tillkommande utgifter som ett företag har gällande byggnader kommer att redovisas som en tillgång och skrivas av över sin nyttjandeperiod. Detta i sig innebär en jämnare resultatutveckling i jämförelse med om företaget redovisar enligt K2. 
  • Säkringsredovisning avseende ränteswapar tillåts inte i K2
    I nya K2 finns också en regelskärpning av säkringsredovisning, som är ett sätt att skydda företaget mot värdeförändringar. Det är inte längre tillåtet att använda sig av säkringsredovisning avseende ränteswapar. 
  • Färre notupplysningar krävs för mindre företag i K3 
    En av de största förändringarna i Årsredovisningslagen är att det krävs betydligt färre notupplysningar i årsredovisningen för mindre företag än tidigare. Detta gäller även K3, vilket innebär att ett mindre företag som frivilligt tillämpar K3 numera bara behöver lämna de upplysningar som ÅRL kräver. Mindre företag behöver exempelvis bara lämna upplysning om medelantalet anställda och inte om löner och ersättningar i personalnoten. De behöver inte heller upprätta kassaflödesanalys.

Begränsningar i K2

K2 är ett förenklat regelverk. Det innebär att det inte är tillåtet att tillämpa samtliga möjligheter som finns i Årsredovisningslagen. Resultat- och balansräkningar måste också upprättas i enlighet med den fasta mall som finns i K2. Det är alltså inte möjligt att företagsanpassa sin resultat- och balansräkning. 

Läs också: Vad innebär övergången till K2 för ditt företag?

Fördelar med K3 för mindre företag

K3 är ett principbaserat regelverk. Det innebär en större valfrihet och rätt att tillämpa samtliga möjligheter som tillåts i Årsredovisningslagen. De mindre företagen som frivilligt tillämpar K3 har större valfrihet, men samtidigt betydande lättnader i lämnade notupplysningar. 

Vilket regelverk passar just ditt företag?

Ett större företag måste tillämpa K3. Mindre företag har möjlighet att välja mellan K2 och K3. För många företag kan det vara en fördel att byta till K3 i och med de senaste ändringarna i regelverken. Men för andra företag kan det fortfarande passa bättre att tillämpa K2 i årsredovisningen.

Vi på KPMG hjälper dig gärna att analysera vilket val som är bäst för ditt företag. Välkommen att kontakta oss!

Läs också: K2 eller K3?

* Det utvidgade reparationsbegreppet innebär att vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad får dras av omedelbart som reparationsarbete. Läs mer på Skatteverket.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan