close
Share with your friends

Redo för IFRS 16: Fem tips som förenklar implementeringen

IFRS 16: Fem tips som förenklar implementeringen

Från och med 1 januari 2019 ska den nya leasingstandarden IFRS 16 tillämpas. Standarden ersätter IAS 17 Leasing och inför övergången finns ett antal viktiga aspekter att ha i åtanke. KPMG:s experter ger här fem konkreta tips som vägledning i implementeringen.

1000

Kontakt:

Relaterat innehåll

Redo för IFRS 16: Fem tips som förenklar implementeringen

1. Förstå definitionerna och de nya begreppen på djupet

Just nu pågår diskussioner som handlar om att landa i den nya standarden, framför allt kring definitionen av vad en lease är. Det finns flera nya begrepp som är centrala för att avgöra om man har ett leasingavtal eller inte. Exempel på aspekter som behöver förstås på djupet är ”substantive substitution rights”, ”directs the use” och ”enforeceable right to payment”, för att nämna några. Därtill uppstår frågeställningar om vad som är och inte är rörliga betalningar, samt hur avtal kan behöva delas upp i leasekomponenter och andra komponenter.

 

2. Välj övergångsmetod i god tid

Valet av övergångsmetod är viktigt för företag att börja ta ställning till, inte minst eftersom det påverkar vilken information som ska samlas in. Dessutom får valet en direkt effekt på rörelseresultatet. Effekten kommer sedan att jämna ut sig över tid, men det är ett viktigt övervägande att göra eftersom det får effekter på nyckeltal som är viktiga för marknaden och andra intressenter i bolaget. Här kan vi på KPMG hjälpa till! Våra framtagna modeller kan användas för att utvärdera effekterna av de olika övergångsmetoderna på just deras siffror.

 

3. Säkerställ att ni kan fånga upp alla leasingavtal

Berörda företag behöver fundera igenom hur man säkerställer att man fångar upp alla leasingavtal. Även om det finns upplysningskrav om leasar redan idag, är det vanligt att data för operationella leasar inte fångar in allt. Det är vanligt att hanteringen av leasingavtal är decentraliserad, vilket kan göra att det uppstår frågor om hur man ska gå tillväga för att fånga upp alla leasingavtal som existerar och också avtal som ingås framåt i tiden. I båda fallen tror vi på KPMG att utbildningar/kunskap och bra system är nyckelfaktorer.

 

4. Begränsa inte IFRS 16 till en ren redovisningsfråga

IFRS 16 är så mycket mer än en ren redovisningsfråga, förändringarna i standarden kan vara en fråga för betydligt större delar av organisationen. Att implementera IFRS 16 kan till exempel vara ett IT- och systemprojekt, det kan påverka hur investeringsprocesser sätts upp och jurister kan behöva tolka innebörden av olika avtalsinslag. Om off-balance-aspekten är viktig i dagens leasar kan det även leda till att nya processer behöver sättas upp för att bedöma om leasa eller köpa är bästa alternativet. På grund av detta är det viktigt att i god tid kommunicera eventuella effekter inte bara till externa utan även interna intressenter.

 

5. Underskatta inte tidsåtgången!

När vi pratar med kunder som påbörjat sina implementeringsprojekt så är det just det vi ofta hör – det tar tid. Både att gå igenom avtalen och dokumentera upp, och det är flera komplexa frågor att ta ställning till på vägen. Vi på KPMG är gärna en partner i implementeringsarbetet – vi kan hjälpa till med allt från att utföra förstudier och projektplanering till att agera projektledare. Våra experter kan också bistå med teknisk kompetens vid tolkning av enskilda leasingavtal. Det är våra kunders behov och önskemål som styr vad och hur mycket vi hjälper till.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today