close
Share with your friends

KPMG Property Lending Barometer 2017

Studie: Så ser bankerna på fastighetssektorn

KPMG Property Lending Barometer kartlägger hur de ledande europeiska bankerna ser på fastighetssektorn. Samtliga svenska storbanker medverkar i den omfattande studien.

1000

Kontakt:

E-post

Relaterat innehåll

KPMG Property Lending Barometer 2017

KPMG Property Lending Barometer ger svar på frågor som:

  • Hur ser bankernas inställning till fastighetsutlåning ut nu och på sikt?
  • Hur värderar bankerna sina fastighetsportföljer?
  • Kommer Brexit att påverka fastighetsutlåning?

 

Björn Flink är Partner och branschansvarig för sektorn Bygg & Fastighet på KPMG Sverige. Nedan följer hans reflektioner kring rapporten – med fokus på de svenska storbankernas syn på fastighetsfinansiering:

  • Svenska bankers aptit på nyfinansiering av kommersiella fastigheter avtar.
  • Svenska banker är fortsatt ointresserade av att finansiera fastighetsutvecklingsprojekt.
  • Svenska banker erbjuder, i ett europeiskt perspektiv, väldigt fördelaktiga villkor till dem som får låna, men svenska banker är också fortsatt försiktigare än sina europeiska branschkollegor med vem som får låna.
 
KPMG Property Lending Barometer baseras på 90 intervjuer med europeiska banker.
 
Länkar:

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today