Han hjälper verksamheter att bli mer innovativa | KPMG | SE
close
Share with your friends

Han hjälper verksamheter att bli mer innovativa

Han hjälper verksamheter att bli mer innovativa

Strateg, konsult, forskare och nu Head of Innovation Advisory på KPMG Sverige. Håkan Ozan är sedan i våras ansvarig för KPMG:s rådgivningstjänster inom innovationsledning, som syftar till att göra våra kunder ännu starkare på sina respektive marknader.

1000

Kontakt:

Head of Innovation Advisory

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

– Som Head of Innovation Advisory har jag tre grova huvudansvar. Dels ansvarar jag för våra tjänster inom innovation management, det vill säga rådgivning som hjälper våra kunder att utveckla sin innovationsförmåga och genom innovation bli konkurrenskraftigare, förklarar Håkan Ozan.

Utöver det arbetar han med att koordinera den svenska verksamheten med KPMG:s innovationstjänster internationellt, samt med att utveckla KPMG Sveriges interna innovationsförmåga.

– För att vi ska kunna erbjuda våra kunder bättre innovationer så behöver vi själva vara riktigt duktiga på området. Vi måste leva som vi lär och det gör vi genom att själva ha ett starkt innovationssystem.

 

Hur ser din bakgrund ut – vad gjorde du innan du kom till KPMG?

– Jag har många år bakom mig som strateg, konsult och forskare. Innan jag kom till KPMG ledde jag ett forskningskontor i Uppsala inom RISE (de svenska statliga forskningsinstituten) där jag forskade inom just innovation management. Innan det var jag chef för ett forskningscenter vid Uppsala Universitet. Så man kan säga att min spännande uppgift på KPMG är att omvandla drygt tio års forskning till konkreta tjänster som skapar värde för våra kunder.

Innovation är ett av de senaste årens mest använda ”buzzwords”, oavsett bransch eller marknad. Men hur skulle Håkan Ozan definiera begreppet – vad betyder innovation för honom?

– Utan att bli för långrandig så kan man säga att det handlar om att exploatera ny mark med teknologier och affärsmodeller på sätt som inte har gjorts förut. Värdet av det är att man kan skapa erbjudanden som ens konkurrenter inte har.

 

På vilket sätt jobbar KPMG med innovation? På vilket sätt kan vi hjälpa företag och organisationer att exploatera ny mark?

– Det många kanske missar ibland är hur stora KPMG är inom affärsrådgivning, det vi kallar för KPMG Advisory. Internationellt har vi en enorm erfarenhetsbas inom till exempel innovationsledning, konceptutveckling och prototypkonstruktion – som samtliga hör till kärnämnena inom innovation, säger Håkan Ozan.

Han förklarar vidare om den strukturerade modell som KPMG jobbar efter.

– Inledande handlar det om att mäta företagets befintliga innovationsförmåga. Utifrån nulägesanalysen kan vi sedan ta fram en affärsmässig strategi som utmynnar i en konkret plan för införande av innovationstjänster. Självklart bistår vi även i införandet, allt för att göra det mesta möjliga av varje steg i kundernas innovationsprocesser. Utöver den modellen erbjuder vi också ett antal färdigpaketerade lösningar som hjälper kunderna att på kort tid utveckla nya innovationer.

 

Ett av de områden där innovation ofta dyker upp på agendan är inom vård och hälsa. Under en period har Håkan Ozan och KPMG medverkat i ett forskningsprojekt i samarbete med Uppsala Universitet och Rutgers University i USA där man tittat på modeller för öppen innovation i sjukvården. Studien presenterades under hösten vid en stor konferens i Köpenhamn.

Kan du berätta lite mer om forskningsprojektet?

– Vi har granskat cirka 300 sjukhus i USA och analyserat hur och om de arbetar med öppen innovation. Vi har också gjort en framtidsanalys i samarbete med läkare, kommunal sjukvård och sjukvårdsentreprenörer m.fl. för att kartlägga hur sjukvården kommer att se ut om 15 år med hänsyn till en omvärld med nya koncept, fenomen och teknologier. Underlaget hjälper oss att beskriva hur faktorer som uppkoppling, sensorer, analys av sjukvårdsdata, peer-to-peer-rådgivning och prediktiva sjukvårdssystem kan underlätta i framtiden.

Intresset för studien har varit mycket stort. De framtidsscenarion som identifierats ger en god härledning till hur verksamheter kan och bör satsa för att framtidssäkra sina teknikinvesteringar.

 

– Metoden vi använde i forskningen finns nu även tillgänglig för våra kunder för att göra skräddarsydda framtidsutvärderingar. Man är välkommen att höra av sig till mig för att få veta mer om våra innovationstjänster och allt som vi har på gång, avslutar Håkan Ozan.

 

Mer läsning:

3 nyckelfaktorer för verksamheter som vill bli innovativa

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka