Top of Mind Survey 2017 - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Top of Mind Survey 2017: Konsten att få kunderna att återkomma

Top of Mind Survey 2017

Vad har framgångsrika företag inom konsument- och detaljhandeln gemensamt? Ny undersökning från KPMG belyser konsument- och detaljhandelschefers svårigheter.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Behovet att växa och behålla kunder står högst på dagordningen för världens konsument- och detaljhandelschefer. Det visar den årliga undersökningen Global Consumer Executive Top of Mind, Think like a start-up: How to grow in a disruptive market, som genomförts av KPMG International och Consumer Goods Forum. I undersökningen uppger 33 procent att kundförtroende och lojalitet är deras högsta prioritet inför de kommande två åren.

Resultaten av undersökningen antyder att många konsument- och detaljhandelschefer som leder de största företagen i världen saknar resurser och kunnande kopplat till de nya utmaningar som nu föreligger vad avser att locka och behålla kunder. I studien medger 39 procent att deras företags förmåga i fråga om att anpassa kundupplevelsen är svag eller måttlig.

– Branschchefer inser att kundupplevelsen är av avgörande betydelse i kampen om kundens lojalitet. För att komma närmare sina kunder måste företag använda kunddata, både för att bli klokare och för att använda informationen till en bättre kundupplevelse, säger William Gavenas, branschansvarig för Consumer Markets på KPMG.

Vad beträffar Data & Analytics (D&A) så menar över en tredjedel att de har förhållandevis begränsade resurser. Samtidigt uppger 62 procent att D&A kommer att vara mycket eller oerhört viktigt för kortsiktig framgång.

De företag som är bäst på att vara kundfokuserade använder i hög utsträckning molnbaserade IT-tjänster och avancerad dataanalys. Resurser för dataanalys utgör det största investeringsområdet och används för närvarande av 65 procent av respondenterna, och förväntas användas av 90 procent år 2019.

– Avancerad dataanalys handlar om att se mönster och hur du som konsument beter dig. En konsument på nätet är ett klick ifrån att byta från en e-handelsplats till en annan. Företag måste därför i realtid kunna ge rätt information och erbjudande. Företag och ledningar inser nu kraften och potentialen i dessa verktyg och tjänster – och nu kommer förändringen snabbt, säger Mats Dahl, ansvarig Data & Analytics på KPMG.

Om undersökningen Global Consumer Executive Top of Mind

Totalt 526 företagsledare med huvudkontor i 31 länder har deltagit i årets undersökning som genomförts under mars och april 2017. Respondenterna är företagsledare på internationella företag inom mat-, dryckes- eller konsumtionsvarubranschen, tillverknings- och/eller detaljhandelsbranschen, med en årsomsättning på minst 500 miljoner USD.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan